Župni oglasi

Nedjelja 29. srpnja 2018.

ŽUPSKI OGLASI 30. VII. do 5. VIII. 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
      – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
      – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (30):      Za p. Jozu Đogu, n. sin Anto
                       Za p. Mirka Markovića i Vinka Kneževića, n. Dana Goluža
                       Za p Boška Boškovića, n. Staza Njavro
 
Utorak (31):        Za p. Damjana i Maru Obad, n. kći Mira
                       Za p. Tadiju Babića, n. Marica i Miro Marić
                       Za p-u Ljubu Lovrić, n. obitelj
 
Srijeda (1):          Za p. Anicu Bjelopera, n. obitelj
                       Za p. iz ob. Lazarević, n. Josip i Draženka
                       Za p. Nikolu Čamo, n. kći Marja
                            
Četvrtak (2):        Za p. Vlahu i Katu Papac, n. Luca Tomašević
                       Za p. Danijela Jurković, n. Dario Knežević
                       Za p. Karlu Prkačin, n. Dario i Ana Knežević
                            
Petak (3):            Za p. Stanu i Stanka Milinković, n. Nada Krešić       
                           Za p. Maru i Ivana Ćorić, n.sin Ilija
                       Za p. Maru i Antu Šantić, n. kći Ana
                            
Subota (4): Duži 900:    Za p. Tomu, Božicu i Đuru, n. Neđo Čamo
                  Crkva:       1. Za p. Anu Matuško r. Barišić, n. obitelj
                     2.  Za p. Anu Matuško, n. djelatnici Vrtića
             Za p. Jozu Vuletića, n. kći Ana
                                Za p. Martina Njavro, n. sin Mladen
                            
Nedjelja (5): Župna cr. u 900:        Za p. Josipa Matića, n. sestra Mara Džono
              u 1100:      Za p. Ivana Nikolića, n. dario Knežević
                                    Za p. Ivana Nikolića, n. Josip Raguž
         Nova cr. u 730:          Z a   n a r o d
                               u 1900:       Za p. Matiju, Josipa i Antuna,n. Jasenka Sremac
                                                 Za p. Zdravka Bačića, n. majka Mira
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
IVAN PETROVIĆ, sin Nikolin i Ivanke r. Stojanović
BILJANA JOZIĆ, kći p. Radoja i Ruže r. Pranjić