Župni oglasi

Nedjelja 15. srpnja 2018.

ŽUPSKI OGLASI 16. – 22. srpnja   2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net 
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U ponedjeljak je Gospa Karmelska. Sv. misa u 1000 sati na Ilijom Polju i večernja u žuskoj crkvi.
 
U petak je sv. Ilija prorok, večernja sv. misa
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (16):      Ilijino Polje:   Obitelji Leženić za pokojne
                           Crkva u 19:   Za p. Jozu i Božicu Butigan, n. Božana Sentić
                                             Za p. Iliju Butigana, n. obitelj
                                             Za p. Niku Bačića, n. sin Srećko
 
Utorak (17):       Za p. Marka i Cvijetu Puljić, n. sin Slavko
                           Za p. Vidu i Ružu Konjevod, n. kći Anđelka Jogunica
                      Za p. Radu Jozića, n. kći Željana Mišković
 
Srijeda (18):        Za p. Anicu Šutalo, n. kći Marija Jogunica
                       Za p. Maru i Vidu Previšić, n. Marija      
                       Za p. Zdravka Hribaršeka, n. prijatelj
                                     
Četvrtak (19):      Za p. iz ob. Topić, n. Branka
                       Za p. iz obitelji Đandara,
                       Za p. Boška, n. Marija
                                     
Petak (20):          Za p. Stanka Menala, n. Ivan
                           Za p. Nikolu i Zoru Bačić, n. Ivica
                       Za p. Nikolu Krešića, n. sin Ivo
                       Za p. Ilku, n. sin Vicko
                                     
Subota (21):        Duži 900:    Za p. Roberta Katića, n. brat Marinko
                            Crkva:       Za p. Cvijetu, Gašpu, Anu i Đuru, n. Ivka Kriste
                                             Za p. Tomu Menala, n. obitelj
                                         Za p. Josipa Savića, n. obitelj
                                     
Nedjelja (22):    Župna cr.    u 900:     Za p. Roberta Katića, n. Ivana Njavro
                     u 1100:    Za pu Neđu Glavinić, n. Gordana Škobo
                                  Z a   n a r o d
              Nova cr.     u 730:     Za p. Juru, Nikolu i  Ivanu Udženija, n. Nada
                                       u 1900:   Za p. Antu Marasovića, n. obitelj
 
Pretplatnici ne zaboravite novi broj Crkve na kamenu.