Župni oglasi

Nedjelja 8. srpnja 2018.

ŽUPSKI OGLASI 9. – 15. srpnja   2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. –
       Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U ponedjeljak je naša blaženica Marija Petković
 
U srijedu je sv. Benedikt zaštitnik Europe
 
U petak je Gospa Bistrička
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (9):        Za p. Jerku i Matu Matuško, n. Danica
                       Za p. Vinku, n. kći Draženka Batinović
                       Za p. Katu i Anicu Čamo, n. Mato
 
Utorak (10):        Za p. Miška i Luciju Raguž, n. Ivanka Knežević
                       Za p. Vinka, n. Vinko
                       Za p. iz ob. Krešić, n. Vesna Butigan
 
Srijeda (11):     Za p. Ružu i Peru Jogunicu, n. Željko
                        Za p. Kazimira i Anđu Bogdanović, n. Ivan
                       Za p-u Milu Miljević, n. Neđa Bogdanović
                            
Četvrtak (12):      Za p. Kristu Kristić, n. supruga Ivka       
                       Za p. Nikolu i Bosu, n. Nada
                       Za p. Juru Prkčina, n. Vinka
                      Za p. Antu Marasovića, n. Mara Bjelokosić
                            
Petak (13):          Za p. Zdravka Jelića, n. sestra Mirjana
                       Za p. Ivana Matuška, n. obitelj
                       Za p. Niku Pavlovića, n. sin Pero
                            
Subota (14):        Duži 900:    Za p. Đuku Matuško, n. obitelj
                            Crkva:       Za p-u Ivanu, n. sin Ivan Kuzman
                                         Za p. Janju i Marka, n. kći Katica Kuzman
                                         Za p. Ljubicu Čuljak, n. obitelj
                            
Nedjelja (15): Župna cr. u 900:         Za p. Anđu i Anđelka Baić, n. kći Tereza
                                                          Z a n a r o d       
                  u 1100:     Za p. Ivana Nikolića, n. ob. Marenić
                                   Za p. Ivana Nikolića, n. ob. Bačić
                                   Za p. Ivana Nikolića, n. Josip Matić
       Nova cr. u 730:                Za p. Đuru, Ivku i Janju Krmek, n. obitelj
                              u 1900:         Za p. Joška, Janju i Blašku, n. ob. Marasović i Krmek