Apostolski prvaci- sv. Petar i Pavao

lip 25, 2018 | Vijesti

petaripavaoApostolski prvaci

 U petak, 29. lipnja, Crkva slavi blagdan svetog Petra i Pavla, dvojice apostolskih prvaka, mučenika, dvojice apostola kršćanstva, učitelja grada Rima, učitelja života. Oni su za Isusa živjeli, radili i trpjeli,te su njegovo presveto Ime i slavu širili diljem svijeta. Dakle i Petar i Pavao bili su živa slika svoga božanskog Učitelja Isusa Krista. Sveti Petre i Pavle, molite za nas.