Župni oglasi

Nedjelja 24. lipnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  od 25. VI. do 1. VII.  2018.
 
   Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net
 
  Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom: 
      – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
     U petak je svetkovina sv. Petar i Pavao. Večernja sv. misa u 1900 sati.
 
    Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (25):      Za p. Ivana Puticu, n. sin Tiho
                          Za p. Marka Šanju, n. supruga Stoja
                          Za p. Katu Bogdanović, n. Đuro
 
Utorak (26):    Za p. Josipa, Jozu Savića i Ljubu Savić, n. obitelj
                        Za p. Peju Opačka n. suprugaAna
                        Za p. Jozu Bogdanovića, n. supruga Mara
 
Srijeda (27):    Za p. Jozu, Karla i Vidu, n. Draženka Jogunica
                        Dragan Marić za svoje pokojne
                       Za p. Đuru Glavinića, n. sin Pero
        
Četvrtak (28):  Za p. Slavku i Tomislava, n. ob. Trogrlić    
                         Za p. Lovru i Janju, n. ob. Trogrlić
                         Za p. Juru i Mariju Jazvić, n. Mira Mišetić
        
Petak (29):        Za p. Marka i Pavu Pujića i Marka Marića
                         Za p. Matu i Milu Matić, n. Vinka Njavro
                         Za p. iz ob. Palameta i Marić, n. Ivo i Ana
        
Subota (30):    Duži 900:     Stjepo Matuško za svoje pokojne
                       Crkva:         Za p. Anicu Matuško, n. Blaško
                                           Za p. Kristu, n. Kata Krešić
                                           Za p. don Anđela Babića i don Đuru Kulaša
        
Nedjelja (1):  Župna cr. u 900:     Za p. Ivana Nikolića, n. ujak Ivo
                                                     Za p. Ivana Nikolića, n. obitelj
                                      u 1100:     Za p. iz ob. Butigan, n. Vesna
                      Nova cr.  u 730:      Z a   n a r o d
                                     u 1900:     Za . Andru, Nikolu i Ivku Krešić, n. Marica Tolja
    
   U nedjelju je prva nedjelja, prigoda za svetu ispovijed prije svetih misa.