Župni oglasi

Nedjelja 17. lipnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  od 18. do 24. lipnja  2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net
    
Iduće nedjelje je svetkovina rođenja sv. Ivana Krstitelja. Sv. mise kao svake nedjelje: –
        – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
       – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
     Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (18):      Za p. Niku Kuzmana, n. obitelj
                          Za p. Danicu i Nikolu Bender n. kći Janja Čamo
                          Za p. Ivku Krešić, n. Josip
 
Utorak (19):    Za p. Martina, Matiju, Vinka i Milenka Prnjića, n. Ružica Jovanović
                       Za p. Matka Butigana, n. obitelj
                       Za p. Nedu, n. sestra Mirjana Krešić
        
Srijeda (20):    Za p. Katicu i Ljubomira, n. kći Mirela Lučić
                       Za p. Jozu i Ivu Menalo, n. kći Marina Konjevod
                       Za p. Žarka Biokšića, n. kći Vesna Pavlović
        
Četvrtak (21):    Za p. Šćepu Leženić, n. sin Ante    
                         Za p. Stjepana Bačića, n. kći Ruža Zovko
                         Za p. Mariju Hotić, n. n. sin Damir
        
Petak (22):        Za p. Ivana Nikolića, n. prijatelji iz sredje škole
                          Za p. Ivana Nikolića, n. Ivica Raič
                          Za p. Ivana Nikolića, n. Mato Čamo
        
Subota (23):    Duži 900:     Za p. Matu i Maricu Čamo, n. kći Štefa Raguž
                        Crkva:       Za p. Antu Marasovića, n. obitelj 
                                           Za p. Katu i Vlahu Papac, n. Olga Kalauz
                                           Za p. Maru i Iliju, n. Ivan Udženija
                        
Nedjelja (24):  Župna cr. u 900:       Za p. Tomislava Leženića, n. Pasko
                                         u 1100:     Za p. Željka Krmeka, n. obitelj
                                                        Z a   n a r o d
                          Nova cr.   u 730:     Za p.Mariju i Filipa Vidovića, n.Ljubica Ćurčić
                                          u 1900:     Za p. Antuna Batinovića, n. kći Mara
 
     Ovih dana je u Gospodinu preminuo u Gospodinu Ivan Matuško, opremljen svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njegove duše.