Župni oglasi

Nedjelja 10. lipnja 2018.

Župski  oglasi od 11. do 17. lipnja  2018.
 
     Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
        – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. –
        – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U ponedjeljak je sv. Barnaba apostol
 
U utorak je uočnica sv. Anti Padovanskom, sv. misa u groblju u 1900 , mise u župskoj crkvi nema.
 
U srjedu je sv. Ante Padovanski, misa su u groblju 1100, a u župnoj crkvi u 1900 sati
 
Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (11):      Za p. Josipa Matić, n. Danijela Butigan
                          Za p. Ružu i Baldu Matić, n. Zdenko
                           Za p. Anđu i Peru Raguž, n. kći Boja Matić
 
Utorak (12):    Za p. Ivana i Maru Bagarić, n. Matia Bijelić
                        Za p. Antu Ćapeta, n. sestra Zdravka
                        Za p. Cvjetka Krešića, n. Nedjeljka Raič
        
Srijeda (13):  U groblju u 1100:     Za pokojne u groblju, n. Mara  Čuljak
                                                       Za p. Antu Bačića, n. sin Ivica
                      Crkva u 1900 :           Za p. Tadiju Babić, n. kći Marica Marić
                                                        Za p.Tomislava Krečka, n. obitelj
        
Četvrtak (14):  U 1200 sati:     Školaska misa zahvalnica
                        U 1900 sati:     Za p. Maru i Srećka Šutala, n. sin Đuro    
                                               Ivan Menalo za svoje pokojne
                                              Za p. Mariju, Floberta Koljnrekaj i Karlu Prkačin, n. susjedi
        
Petak (15):        Za p. Stjepu Matića, n. brat Nikola
                         Za p. Stjepana, n. brat Miro Bijelić
                        Za p. iz ob. Matić i Maslać, n. Ante i Slavica
        
Subota (16):    Duži 900:    Za p. Nedjeljka Matuška, n. supruga Ana)
                        Crkva:       Za p. Đuku Crnčević, n. obitelj
                                          Za p. iz ob. Prović i Majstorović, n. Mirko i Snježana
                                          Za p. iz ob. Krešić i Raguž, n. Mato i Staza
        
Nedjelja (17):  Župna cr. u 900:         Za p. Jozu i Katu Džono, n. Anka Butera
                                         u 1100:       Za p. Ružu Batinović, n. obitelj                        
                         Nova cr.   u 730:        Z a   n a r od
                                          u 1900:     Za p. Janju i Andriju, n. Nedjeljka Raič
 
     Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići.
 
     Krizmanike podjsećamo da prijavljuju kumove iz župe i na vrijeme pribavljaju.potvrde za kumove ako su iz druge župe.
 
     Preminuo je u Gospodinu NIKOLA KUZMAN koji je zadnje vrijeme živio u našoj župi. Opremljen je svetim sakramentim. Pomolimo se za pokj njegove duše