Iz župskih oglasa- 8. lipanj 2018.

lip 7, 2018 | Vijesti

srceisLipanj posvećen Srcu Isusovu

Sutra, u petak, 8. lipnja je prsv. Srce Isusovo.Mjesec lipanj inače je na osobit način posvećen presv. Srcu Isusuovu. Misa u Dužima, u petak, na blagdan je u 1100 sati i u župnoj crkvi u 1900 sati.
U subotu je bezrgrješno Srce Marijino.