Župni oglasi

Nedjelja 14. svibnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  14.  do 20. svibnja 2018.
  
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net
   
Iduće nedjelje je svetkovina Duha Svetoga. Prva psv. ričest u našoj župi pod pučkom sv. misom koja je iznimno u 1100 sati.  
    U župskoj crkvi ima i rana tiha sv. misa u 900 .
    U novoj crkvi su uobičajenim rasporedom: rana u 730 i večernja u 1900 sati.
 
     Prva sveta ispovijed za prvopričesnike je u subotu u 1800 sati, a odmah od 1815 sati je ispovijed roditelja, rodbine i svih koji žele. Imat ćemo i svećenika sa strane
     Majke prvopričesnika bi trebale doći u četvrtak u 800 sati da urede crkvu za slavlje.
  
      U ponedjeljak je sv. Matija aapostol.
      
     Kroz tjedan su  sv. mise sa svibanjskom pobožnošću u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (14):      Za p. Nikolu Konjevoda, n. Ruža
                          Za p. Stjepana Leženića, n. obitelj
                          Za p. Anicu Matić, n. sin Marinko
 
Utorak (15):    Za p. Nikolu Jonjića, n. kći Borka
                       Za p. iz ob. Krešić i Milinković, n Andrija i Nada
                       Za p. Božicu Menalo, n. ob. Butigan.
 
Srijeda (16):    Za p. Maru Buconjić, n. Staza Leženić
                        Za p. Stjepana i Nedjeljku Krmek, n. Mirjana Raič
                        Za p. iz ob. Raguž i Dadić, n. Stoja
        
Četvrtak (17):    Za p. Marinka i Janju Tomić, n. obitelj    
                          Za p. don Ivana Mršu, n. Robert Hubjar
                          Za p. iz ob. Bogoje, Tapalović i Perić, n. ob. Bogoje
        
Petak (18):        Za p. Juru Pavličevića, n. kći Ruža
                         Obitelji u Čast Gospe Schönstadtske
                         Sofija Vuletić za svoje pokojne
        
Subota (19):  Duži u 900:     Za p. Peru, Ljubu i JanjuMatuško, n. Ana
                                            Za p. Stanka Lovrića, n. Ivana Perić
                     Crkva:            Za p. Andru Čamo, n. supruga Miranda
                                            Za p. Andru Čamo, n. djelatnici  MAREC-a
                                           Za p. Vidu Bogdanović, n. obitelj
        
Nedjelja (20):  Župna cr.  u 900       Za p. Nikolu i Maru Marić, n. Dragicas
                                          u 1100:       Z a.   n a r o d.
                       Nova cr.   u 730:          Za . Ivku Raguž, n. sin Ilija
                                         u 1900:       Za p. Antu Marasovića, n. obitelj
 
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARIO MUSTAPIĆ, sin Josipov i Draaženke r. Vasilj   –   i
LORENA LEŽENIĆ, kći Božidarova i Eleodore r. Putica
 
     Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji.
 
     Ovih dana je u Gospodinu preminla LJUBICA ČULJAK, opremljena svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njezne duše.