Župni oglasi

Nedjelja 22. travnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  23.  do 29.  travnja 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U srijedu je sv. Marko Evanđelist
U petak je bl. Ozana Kotorska
 
Kroz tjedan su  sv. mise su od večeras u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (23):      Za p. Đuru i Đuku Crnčević, n. obitelj
                           Za p. iz ob. Bačić, n. Anka Bošnjak
                           Đuro Bogdanović za svoje pokojne
 
Utorak (24):    Za p. Anicu Tomić, n. Pava Kriste
                       Za p. Ivana Nikolić, n. Graciela Marić
                       Za p. Ivana Nikolić, n. Katica Poljo
 
Srijeda (25):    Za p. Marka Puljića i Marka Marića
                       Za p. Cvjetka Krešića, n. obitelj
                       Za p. Matu i Maricu, n. kći Štefa Raguž
        
Četvrtak (26):    Za p. Maru i Peru Vidić, n. Bernard
                          Za p. Vladu i Anku Begušić, n. kći Mira Raguž
                         Za p. Ivana Kevu, n. kći Doma Menalo
        
Petak (27):        Za p. don Ivu Pavlovića, n. Pero
                          Za p. Anku Bačić, n. kći Ruža Zovko
                         Za p. iz ob. Njavro i Perić, n. Mladen i Ivana
 
Subota (28):       Duži 900:     Za p. Ivicu Lovrića, n. sestra Ivka
                          Crkva:        Za p. Vinka Raiča, n. obitelj
                                             Za p. Antuna i Jelku Maslać, n. kći Ana
                                             Za p. Nedjeljka Butigana, n. obitelj
        
Nedjelja (29):  Župna cr.u 900:     Za p. Ružu Marčinko, n. Ilija
                                                      Za p. iz. ob. Marčinko i Pavlović, n. Dana i Ilija
                                        u 1100:    Za p. Ivana Nikolić n. prijatelji iz srednje  škole
                                                      Za  p. Ivana Nikolića, n. IV. ekonomske sa rzrednikom
                     Nova cr.    u 730:      Z a   n a r o d
                                      u 1900:     Za p. Dragana Obada, n. obitelj
 
    Sakraament svete ženidbe po zakonia Crkve žele sklopiti:
 
IVAN PRCE, sin Mirkov i Marice r. Bogoje  –   i
MELANIE SOLDO, kći Stanislavova i Višnje r. Pušić
 
    Preminuo je naš župljanin Ante Marasović s Kamenica. Pomolimo se za pokoj njegove duše..