Župni oglasi

Nedjelja 15. travnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  16.  do 22.  travnja 2018.
 
     Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
       – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
       – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
     Kroz tjedan su  sv. mise su od večeras u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (16):      Za p. Ivana Nikolića, zadušnica
                           Za p. Ivana Pijevića, n. obitelj
                          Za p. Juru, Almu i Katu Jonjić, n. Boro
 
Utorak (17):    Za p. Stanu Džono, n. Stjepan
                        Za p. Božicu Krešić, n. sin Rade
                        Za p. Ivana i Stanu Obradović, n. Jozo
 
Srijeda (18):    Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                       Za p. iz ob. Kujundžić i Babić, n. Pero i Snježana
                        Pero i Snježana Babić za svoje pokojne
        
Četvrtak (19):    Za p. Ivana Čuljka, n. Ljubica    
                          Za p. Goranu Prkačin, n. Luka
                         Za p. Đuru i Ljubicu, n. Danica Pavlović
        
Petak (20):        Za p. iz ob. Prce i Bogoje
                         Za p. Ivana i Nikicu Pavlović, n. obitelj
                        Za p. č. s. Mariju Čarapina, n. Tonka Perić
 
Subota (21):    Duži 900:     Za p. Peru, Ljubu i Janju, n. Ana Matuško
                       Crkva:        Za p. Slavku i Antuna Batinović, n. kći Mara Čuljak                     
                                          Za p. Slavku Batinović, n. obitelj
                                           Za p. Đuku Crnčevića, n. ob..
 
Nedjelja (22):    Župna cr.    u 900:      Za p. Ivana Nikolića, n. LucijaNovaković
                                              u 1100:     Za p. Ivanu i Nikolu Vujnović, n. Dragan
                           Nova cr.     u 730:     Z a    n a r o d
                                             u 1900:     Za p. Petru Leženić, n. Vide
 
     Vjeronauk krizmanicima ovaj trjedan iznimno u srijedu u 1600 sati.