Župni oglasi

Uskrs, 1. travnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  2.  do 8.  travnja 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
  Iduće nedjelja je Bijela nedjelja, Nedjelja božanskog mlosrđa. Sv mise su uobičajenim rasporedom:   
       – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
      – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
     U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
 
     Kroz tjedan su  sv. mise su od večeras u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (2):      Za p. Danicu Prkačin, n. sin Luka
                         Za p. Ivana Bjeloperu, n. ob.    
                        Mara Bjelokosić za svoje pokojne
 
Utorak (3):        Za p. Đuru Raiča, n. Nedjeljka
                         Za p. Katu i Ivana Raiča, n. Nedjeljka
                         Mara Krmek za svoje pokojne
 
Srijeda (4):        Za p. Jozu Vuletića, n. kći Ana
                          Za p Šimu Bošnjak, n. Kći Danica
                         Za p. iz ob. Bogdanović i Bjelopera, n. Pero i Ana
        
Četvrtak (5):    Za p. Zdravka Bačića, n. majka Mira    
                        Za p. Maru Bogdanović
                        Za p. iz Ob. Šutalo i Kozina, n. Miro i Jasna
        
Petak (6):       Za p. Ivu Kristića, n. obitelj
                       Za p. Nikolu i Ružu Kalauz, n. Dragan
                       Za p. Ružu Batinović, n. obitelj
                       Za p. Slavku i Antuna Batinović, n. Anica Bošnjak
        
Subota (7):    Duži 900:     Za p. Matu i Maricu Čamo, n. Janja
                     Crkva:       Za p. Nikolu Raič, n. obitelj
                                         Za p. Radu i Božu, n. Dragan Menalo
                                         Ivo Novaković za svoje pokojne
                                        Za p. Anku Bešker, n. Lucija
        
Nedjelja (8): Župna cr. u 900:     Za p. Janju Krmek, n. Nada Maslać
                                     u 1100:     Za p. Ružu Butigan, n. Mihajlo
                    Nova cr.  u 730:      Z a   n a r o d
                                   u 1900:     Ivo Mišković za svoje pokojne