Župni oglasi

Nedjelja 18. ožujka 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  19. – 25. ožujka 2018.
 
     Iduće nedjelje je Nedjelja muke Gospodnje  – Cvjetnica.
          – U župskoj crkvi je samo sv. misa u s blagoslovom grančica i pjevanom Mukom će u1000 sati po novom vremenu.
         – U novoj crkvi su novom vremenu rana misa u 730 a večernja je od iduće nedjelje zbog promjene računanja vremena u  1900 sati za one koji ne mogu prisustvovati slavlju Cvjetnice u 1000 sati. 
 
     Naši madi i ove godine upriličuju Muku Gospodnju Pasiju kod Križa u 1700 sati

     U ponedjeljak je sv Josip. Večenja misa u 1800 sati.
 
     U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
     U petak je Križni put u 1800 sati.
 
     Kroz tjedan su  sv. mise još ovaj tjedan u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (19):      Za p. Antu i Luciju, n. kći Zora Konjevod
                          Za p. Ivana Maslaća, n. Nada
                         Za p. Ivana i Mirjanu, n. kći Vesna Šanje
                
Utorak (20):    Za p. Ivana Kolaka, n. kći Helena Mtaić
                        Za p. don Ivana Pavlovića, n. Mirjana Raguž
                       Za p. Peru i Mirku Ivanković, n. Nada Previšić
 
Srijeda (21):    Za p. don Ivana Pavlovića, sestra Danica Marčinko
                        Za p. Snježanu iBožu Grbešić, n. obitelj
                        Za p. Vinka Bendera, n. obitelj
    
Četvrtak (22):    Za p. Šćepu Batoinovića, n. Zora    
                          Za p. Nikolu Krešića, n. sin Pero
                         Za p. Vlahu Lakića, n. radne kolege
        
Petak (23):        Za p. Katu i Luku Jović, n. Biljana Buntić
                          Za p. Maru i Peru Vidić, n. Bernard
                          Za p. Vinka Bendera,  n. ob. Konjevod
 
Subota (24):    Duži u 900:     Za p. Andriju, Maricu i damjana, n. obitelj Čamo.
                        Crkva:          Za p. Nikolu Šutala, n. kći Tereza Matić
                                              Za p. Zdravka Bilića i p. iz ob. Šimić, n. Nada Pavlvić
                                              Za p. Nikolu Džakula, n. Vjeko
                                
Nedjelja (25):    Župna cr. u1000:     Za p. Ružu Bâbić, n. ob. Lovrić
                                                          Za p. Cvjetka Krešića, n. obitelj
                                                         Za p. Ivanu i Matu Putica, n. Martin
                        Nova cr.     u 730:      Z a   n a r od
                                          u 1800:     Bosa Batinović za svoje pokojne
                                                          Ilka Krešić za svoje pokojne