Župni oglasi

Nedjelja 4. ožujka 2018

ŽUPSKI  OGLASI  5. – 11. ožujka 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu iza večernje sv. mise
 
U petak je Križni put u 1800 sati.
 
Kroz tjedan su  sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (5):      Za p. Anđu i Vidu Batinović, n. Zora
                         Za p. Božicu Kordić, n. kći Divna Perić
                         Za p. Zdravka Bačića, n. majka Mira
 
Utorak (6):        Za p. Božanu Mustapić, n. Luka i Smilja Konjevod
                         Za p. Miju Budeš, n. Luca Glavinić
                         Za p. Anđu Šutalo, n. Jasna
 
Srijeda (7):        Za p. Nikolu i Ružu Kalauz, n.  Ivanka Krmek
                         Za p. Mandu Jogunica, n. sin Vicko
                         Za p. Nikolu Raiča, n.  obitelj
                      
Četvrtak (8):    Za p. Ivku i Đuru Krmek, n. sestra Luca    
                        Đuro Maslać za p. roditelje
                        Za p. Ivana, Slavka i Janju, n. Domagoj i Kristina Krešić
        
Petak (9):         Za p. Matu Konjevoda, n. sin Svetko
                        Za p. Jozu i Mandu Gustin, n. sin Tomo
                        Za p. Mandu Jogunica, n. kći Cvija Konjevod
        
Subota (10):    Duži 900:     Za p. Zvonku i Ružu Čamo, n. Ado
                        Crkva:        Za p. iz ob. Jonjić, n. Jakov
                                          Za . Mandu Jogunica, n. sin Mato                 
                                          Za p. Peru Sentića, n. obitelj
 
Nedjelja (11):    Župna cr.    u 900:     Za p. Janju i Lovru Raič, n. ob. Trogrlić
                                             u 1100:     Za p. Karlu Prkačin, n. obitelj
                                                            Za p. Maru Danićić, n. obitelj
                          Nova cr.     u 730:      Za p. Ivana Glavaša, n. obitelj (
                                                            Z a   n a r o d
                                          u 1800:      Za p. Jagu Ćorića, n. Ilka
                       
Ovih dana je u Gospodinu preminuo naš župljanin Cvjetko. Krešić, opremljen svetim sakrammentima. Pomolimose za pokoj njegove duše