Župni oglasi

Nedjelja 4. veljače 2018.

ŽUPSKI  OGLASI   5. do 11. veljače 2018
.
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
        Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
           – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. –
          – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
           Iduće nedjllje pada i Gospa Lurdskadan bolesnika. Pod misama ćemo moliti za bolesnike, a vi pokretne nastojte dovesti.
 
      U subotu je blaženi Alojzije Stepinac
 
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (5):      Za p. Zdravka Bačić, n. majka  Mira
                         Anita Krmek Za svoje pokojne
                        Za p. Cviju Raguž, n. Drago
 
Utorak (6):        Za p. iz. ob. Nuić, n. Dragica Butigan
                          Za . iz. ob. Mustapić, n. Neđa Lovrić
                         Za p. Juricu Prskala, n. sestraJasna
 
Srijeda (7):        Za p. Mirka Marković, n. kći Danica Goluža
                          Za p. Đuru Maslaća, n. Ljija
                           Za p. Niku i Janju Putica, n. Luca Lovrić
        
Četvrtak (8):    Za p. Peru Previšića, n. Marija    
                         Za p. iz ob. Stasjuk, n. obitelj
                        Za p. iz ob. Raič, n. Anđa
 
Petak (9):        Za p. Ivana i Janju Konjevod, n. Stojan
                        Za p. Ivana i Janju Konjevod, n. Draga Menalo
                        Za p. Jozu i Anu  Pehar, n. Dijana Matić
        
Subota (10):   Duži 900:     Za p. Ivana Katića, n. kći Marijana
                      Crkva:         Za p. Niku Škobo, n. obitelj
                                          Za p. Luku i Katu Jović, n. Biljana Buntić
                                          Za p-g Ivu Krešića (i ost. svoje p.), n. Ljuba
 
Nedjelja (11): Župna cr. u 900:     Za p. Juru i Boju,n. Vinka Prkačin
                                        u 1100:     Za p. Đuru i Ružu Krešić, n. Tomo
                     Nova cr.     u 730:     Z a   n a r o d
                                      u 1700:     Za p. Đuru, Ružu, Rosu i Anicu Krešić, n. Ljuba Goluža
 
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
HRVOJE MASLAĆ, sin Markov i Nade r. Džono   –   i
DARIJA JURKOVIĆ, kći Antina i Božice r. Raguž
     
      Ove godine se navršava 120 godina od rođenja i 20 godina odproglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepnica. Na inicijativu hrvatskih biskupa svaka biskupja organizira hodočašće na njegov grob u zagrebačkoj katedrali. Našoj je određeno 3. ožujka. Naša će župa sudjelovati u hodočašću pa koji žele poći neka se jave najkasnije do 18. veljače da bismo mogli sve organizirati. Više informacija o vremenu polaska i cijeni autobusa pročitat ćemo idućih nedjelja.