Župni oglasi

Nedjelja 28. siječnja 2018.

Župski oglasi 29. I. – 4. II. 2018.
  
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
    
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
         – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
         – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
     U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
     U petak je blagdan Prikazanje Gospodinovo – Svjećnica. Prije večernje sv. mise blagoslov svijeć, poslije mise blagoslov grla za zagovr sv. Blaža – Vlahe.

     U subotu je sv. Vlaho. Poslije večernje mise blagoslov grla po zagovoru sv. Vlahe.
 
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (29):      Za p. iz ob. Krmek, n. Andrija             
                          Za p. Ozanu, n. Lordana Matić
                          Za p. Gašpara, Milana i Ružu Katić, n. obitelj
 
Utorak (30):    Za p-u Dragu Matuško, n. Blaško
                       Za p. Ružu Buconjić, n. Mara Bjelokosić
                        Za p. Juru i Boju, n. Vinka Prkačin
 
Srijeda (31):    Za p. Luciju i Miška Raguž, n. kći Ivanka Knežević
                        Za p. Lovru, n. Anita Krmek
                         Za p. Maricu Kapetanović, n. Anita Krmek
        
Četvrtak (1):    Za p. Janju i Vidu Koncul, n. Tomislav    
                        Za p. Vinku, Ivana i Milu Bošković, n. Tanja
                         Za p. Matu Bogdanovića
        
Petak (2):        Za p. Boku i Šimu Konjevod, n. kći Ilinka Džono
                        Za p. Ružu i Šimu, n. Mara Krisatić
                       Za p. iz ob. Knežević, n. Mato
        
Subota (3):    Duži 900:     Za p. Đuku Matuško, n. obitelj
                      Crkva:        Za p. Matu, n. Ivan Knežević
                                         Za p. Nikicu i Ivana Pavlović, n. obitelj
                                         Za p. Matu Matuška, n. supruga Jagoda
 
Nedjelja (4):  Župna cr.    u 900:     Za p. Petra, Cviju i Iliju, n. Vida Raič
                                          u 1100:     Za p. Jozu Vuletić, n. kći Ana
                       Nova cr.     u 730:     Z a   n a r o d
                                         u 1700:     Za p. Don Đuru, Acu, Boška i Zdravka
 
     U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije misa.
            
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
HRVOJE MASLAĆ, sin Markov i Nade r. Džono   –   i
DARIJA JURKOVIĆ, kći Antina i Božice r. Raguž