Župni oglasi

Nedjelja 22. siječnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI   22. – 26.  siječnja 2018.
    
      Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
          – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
          – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
     U četvrtak jeblagdan Obraćenje sv. Pavla – završetak Molitvene osmine
     U petak su sv. Tit i Timotej, učenici sv. Pavla.
 
     Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (22):      Za p. Vidu Bogdanović n. bratova obitelj
                           Za p. Stojku Lakić, n. Đure
                           Za p. Ilinku i Đuru Krmek, n. Ilija
 
Utorak (23):    Za p. Jakova Šutala, n. kći Željka Bogdanović
                        Za p. Anđu i Milu Pandžić, n. Renato Vukasović  
                        Za p. Petra Glavinić, n. Stoja Rač
 
Srijeda (24):    Za p. Zoru i Nikolu Bačić, n. obitelj
                       Za p. Martina, Boju i Cviju Prkačin, n. Ana Bačić
                       Za p. iz ob. Raič, n. Ivica
        
Četvrtak (25):    Za p. Nikolu Vukasovića, n. ob. Miholjević
                          Za p. Salavka i Ružu Konjevod, n. Ante
                          Za p. Ivana i Maru Krmek, n. Mato
        
Petak (26):        Za p. Radu, n. Ruža Jozić
                         Za p. iz ob. Raguž, n. Janja
                         Za p. Ivana i Maru Krmek, n. Ivanka Konjevod
        
Subota (27):  Duži 900:     Za p-u Dragu Matuško, n. sin Blaško
                                          Za p. Janju, Đuku, Ljubu i Dragicu, n. Ana Matuško
                      Crkva:         Za p. Ivana Krmeka, n. ob. Kralj
                                          Za p. Maru Previšić, n. Vlaho
                                          Za p. Vidu Bogdanović, n. djelatnici Karake
        
Nedjelja (28): Župna cr. u 900:     Za p. Petra Glavinića, n. kći Marica Džono
                                                      Za p. Vinka Kneževića, n. Mato Sentić
                                       u 1100:    Za p. Stjepana Horvata, n. Zdenka Leženić
                                                      Nikola Vujnović za svoje pokojne
                      Nova cr.     u 730:     Z a   n a r o d
                                       u 1700:      Za p. Cviju i Dragu Menalo,
                                                        Dragan Resner za svoje pokojne
 
     Ima još brojeva Crkve na kamenu, provjerite jeste li se pretplatili
    
     U srijedu u 2000 sati susret HKM.