Župni oglasi

Nedjelja Krštenje Gospodnje 7. siječnja

Župski oglasi 8. – 14. siječnja 2018.

Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  

          – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
          – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
        Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;

Ponedj. (8):      Za p. iz ob. Jogunica i Bogdanović, n. Željko i Draženka
                        Za p. iz ob. Katić i Matić, n. Željko Jogunica
                        Za p. Vidu Krmeka, Ivicu Bačića i Matu Vukasovića, n. Željko Jogunica
 
Utorak (9):        Za p. Boška Krmeka, n. obitelj
                         Zap.  Pavu Raguža, n. Ilija
                        Za p. Matu Batinovića, n. obitelj
                        Za p. Juru Beškera, n. Lucija Novaković
 
Srijeda (10):    Za p. Nikolu Nokovića, n. obitelj
                        Anka Sučić za pokojne
                       Za p. Jozu i Zdravka Nuić, n. Nada Pavlović
        
Četvrtak (11):    Za p. Ružu Valentić, n. Luca      
                          Za p. Marka, n. ob. Menalo
                         Za p. Željku Konjevod, n. obitelj
 
Petak (12):        Za p. Stjepana Leženića, n. obitelj
                         Za p. Anicu Maslać, n. ob. Mimica
                         Za p. Zorku i Dragicu, n. Mara Kristić
 
Subota (13): Duži 900:     Za p. Nedjeljka Batinovića, n. Ante
                    Crkva:         Za p. Janka i Maru Previšić, n. kći Mira Filipovič
                                        Za p. iz ob. Marčinko, n. Pero
                                        Za p. Nedjeljku Butigan, n. obitelj
 
Nedjelja (14): Župna cr. u 900:     Za p. Jozu Vuletića, n. sin Željko
                                                     Za p. iz ob. Matić, n. Mara Džono
                                       u 1100:     Za p. Stojku i Lucu, n. Marija Previšić
                                                     Za p. Ivicu Krešića, n. obitelj
                     Nova cr.     u 730:     Z a   n a r o d
                                       u 1700: Za p. iz ob. Butigan i Matić, n. Danijela
 
       Molimo da se pretlatnici Crkve na kamenu što prije predbilježe!!!
 
      Posjetili smo blizu 750 obitelji. Tko nije bio priisutan može se predbilježiti ili vodom Bogojavljenja sam blagosloviti obitelj škropeći  i moleći vjerovanje. Tko želi  da dođe svećenik treba u sakristiji ostaviti adresu i broj telefona!