Župni oglasi

Nedjelja 10. prosinca 2017

  • ŽUPSKI  OGLASI  11. – 17. prosinca 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
Srijeda, petak i subota su kvatreni dani.
 
U subotu su božićne ispovijedi u našoj župi po ustaljenom običaju:
     Prvi termin u 1100 sati: obavezno djeca i srednjoškolci i kome termin odgovara
     Drugi termin  u 1330 sati: odrasli, osobito popodnevna smjena radnika
     Treći termin u 1500 sati: dopodnecna smjena radnika (najmanje svećenika!)
 
Staru i nemoćnu čeljad ispovidjet ćemo tek iza treće nedjelje došašća, iduće nedjelje ćemo pročitati dane  kojima ćemo ih pohoditi. Nove obavezno prijaviti!!
  
Kroz tjedan su  sv. mise: zornica u 600 i večernja u 1700 sati. Pod obje mise molit ćemo za pokojne tog dana pa naručitelju mogu izabrati termin koji im odgovara.
 
Ponedj. (11):      Za p. Janju i Maru, n. Dragan Menalo
                           Za p. iz ob. Matić, n. Niko
                           Za p. Vidu Bogdanovića, zadušnica
 
Utorak (12):    Za p. Peru i Maru Vidić, n. sin Bernard
                        Za p. Anu i Katu, n. Đure Bogdanović
                        Za p. iz ob Krmek, n Mara
 
Srijeda (13):    Za p. Stjepana Konjevoda, n. Boja
                       Za p. Ružu, n. Anicu i Ruža Mišković
                       Za p. Boju Mišković, n. Nikša
 
Četvrtak (14):    Za p iz ob Kozlić, n. Alen    
                          Za p. Đuru Raiča, n. Anka Krešić
                           Za p. iz ob. Palameta i Marić, n. ob. Marić
        
Petak (15):        Za p. Đuru Cernčević, n. sin Željko
                          Za p. Jozu Butigana i Đuru Veselića, n. Slavko Butigan
                          Za p. iz ob. Ljiljanić i Krmek, n. Jozo Ljiljanić
        
Subota (16):    Duži 900:         Za p. Đuku Matuško, n. obitelj
                       Crkva u 1130:  Za p. Ružicu i Ivana, n. Nedjeljka Sentić
                                  u 1400:   Za p. iz obitelji Artuković, n. Vid i Milka
                                  u 1530:  Za p. Ivana Marčinko, b. Lucijana
                                                Za p. Ružu Lovrić, n. Nikola
                                                Za p. Maru Daničić, n. obitelj
 
Nedjelja (17):    Župna cr.u 900:        Za p. Jozu i Ružu Obad, n. Anica Lovrić
                                                           Za p. Mariju i Juru Jazvića, n. Mira Mišetić
                                           u 1100:     Za p. Krešu i Ljubu, n. Slađo Knežević
                                                           Za p. iz ob Krmek, n  Vinko
                             Nova cr. u 730:      Z a  n a r o d
                                            u 1700:     Za p. Matu Raiča, n. supruga Ružica

Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji (u novojcrkvi: kod kipasv. Josipa)
 
Veliku zahvalu u ime sv. Nikole zaslužili su kao i njegova zagovor diskonti: NERETVANACPETRA, JADRAN-PROMET, KUZMAN i IVICA KALAUZ…  Hvala i vrijednim gospođama koje su te darove pripremile i inače su uvijek na uslugu u svakom dobru. Žele biti anonimne…..
 
Ovih dana je u Gospodinu preminuo naš župljanin  VIDE BOGDANOVIĆ i MARIJA MEĐUGODAC r. Jurešić.  Pomolimo se za pokoj njihovih duša……