Župni oglasi

Nedjelja 3. prosinca 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  3. – 10. prosinca 2017.
                   Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
               Od sutra su  sv. mise po rasporedu Došašća. Točno u 600 sati zornica da mogu stići na autobus i posao koji idu ranije te večernja misa u 1700 sati. Pod obje mise će se moliti za pokojne toga dana pa koji su naručili sv. mise mogu izabrati bilo koji termin.
 
         U srijedu je misa zornica u župskoj crkvi, a večernja sv. misa u čast sv. Nikole po obićaju u novoj crvi u 1700 sati. A poslije mise u dvorani nove crkve podijela darova maloj djeci do IV. razreda uz prigodni program u dvorani ispod nove crkve. Nadamo se da će i ove godine kao i svake do sada naši Diskonti pomoći sv. Nikoli u darovanju nešto sitnica da obraduje naše nalene. Isto tako naše gospođe da će u utorak ili srijedu sve spakirati…
 
               U petak je svetkovina Bezgrešno začaće  B. D. Marije. Misa zornica u župskoj mcrkvi u 600 sati i večernja sv. misa u 1700 sati. Patron je župe Hrasno gdje je  pučka misa u 1100 sati.
 
 
Ponedj. (4):         Za p. Marijjana i Ljubu Lovrić, n. sin Jozo
                           Za p. Jozu Vuletića, n. kći Ana
                          Za p. Vinka Bačića, n. Anka  
        
Utorak (5):        Za p. Ružu i Marka Puljića, n. kći Draga Krešić
                          Za p. Đuku Crnčevića, n. brat Željko
                          Za p. Cvijetu Krešić, n. obitelj                  
                                 Za p. Zdravka Bačića, n. majka
 
Srijeda (6):        Za p. Peru i Božicu, n. kći Mira Marčinko
                          Za p. Vidu i Ružu Konjevod, n. Anđelka Jogunica
                         Za p. Marka i Anicu Majstorović, n. kći Marica Matić
        
Četvrtak (7):    Za p. Vinka Pinjušića, n. kći Cecilija Mlikota    
                        Za p. Ivana, Lucu i Anu, n. Zoran Mlikota
                       Za p. Vinka Bačića, n. Pero Pavlović
 
Petak (8):        Za p. Maru Glavinić, n. kći Danijela
                       Za p. Nikicu Nokocić, n. Nada Krešić
                       Za p. Vinka Bendera, n. obitelj
        
Subota (9):    Duži 900:     Za pokojnu Dragu Matuško, n. obitelj
                                        Za p. Zvonimira Matuško, n. obitelj
                     Crkva:        Za p. Tomu, n. sin Marinko Obradović
                                        Za p. Ružu Krmek, n. Snježana Obradović
                                        Za p. Maru Obradović, n. Snježana
 
Nedjelja (10): Župna cr. u 900:      Za p. Ljubicu i Petra, n. Vlatko Filipović
                                                       Za p. Božu Matića, n. supruga Andrijana
                                       u 1100:     Vinko Krmerk za p. roditelje
                                                      Za p. Ružu Krmek, n. Ivka
                       Nova cr. u 730:         Z a   n a r o d
                                     u 1700:     Za p. Ružu Kužić, n. Mladen
                                                     Za p. Alojza, n. Stefel