Župni oglasi

Nedjelja 26. studenog 2017.

ŽUPSKI OGLASI 27. XI.  –  3.  XII. 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Iduća  nedjelja je prva nedjelja svtog vremena Adventa – Došašća, pripreme za svetkovinu Božića.
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
U četvrtak je sveti Andrija apostol..
 
Kroz tjedan su  svete mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (27):      Anka Krešić za svoje pokojne
                           Za p-g Ivu i Mandu Mišković n. sin Neđo
                           Za p. iz ob Bačić i Kovačević n. Jasmina
 
Utorak (28):    Za p. Slavka Jurkovića . supruga Stana
                       Za p.  Katu, Đuru i Nikolu, n. Ruža Konjevod
                       Za p. Maru Raič, n. kći Marica
 
Srijeda (29):    Za p. Ružu i Slavka Konjevod, n. sin Luka
                        Za p. Peru i Maru Vidić n. sin Bernard
                         Snježana Raguž za svoje pokojne
        
Četvrtak (30):    Za p. Ivana Stasjuka, n. obitelj
                           Za p. iz obitelji  Penavić iMatuško n. Jagoda
                          Za p.Matu i Jerku Matuška, n. Danica
                                  
Petak (1):       Za p. Maru Miholjević n. obitelj
                       Za p. Ružu Batinović n. obitelj
                     Za p. Agatu Šutalo n. Ilka Ćorić
        
Subota (2):    Duži 900:     Za p. Matu i Roberta Katića n. obitelj
                                           Za p. Antuna, Maru i Nedjeljka Batinovića, n. Ante
                       Crkva:        Za p. Pašku Bačića n. Luca
                                          Luca Bačić za svoje pokojne
                                         Zdenko i Boja Matić za svoje pokojne
        
Nedjelja (3):    Župna cr.    u 900:         Za p. č. sestru Ilinku n. Vera Raguž
                                            u 1100:         Za p. Maru i Boška, n. Ruža Leženić
                                                               Za p. Tomu n. Ruža Leženić
                       Nova cr.     u 730:           Z a   n a r o d
                                          u 1700:         Za p. djelatnike hotela Sunce n. radne kolege
                                                             Za p. Ivana Čolića, n. Marko Arapović
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije savete mise.