Župni oglasi

Nedjelja 19. studenog 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  20. – 26. studenog 2017.
 
    Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Iduće nedjelje je svetkovina Krist Kralj – završetak crkvene godine. Svete mise su uobičajenim rasporedom:  
      – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
      – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
      U utorak je Prikazanje B. D. Marije – Gospa od Zdravlja.

     U srijedu je Sv Cecilija – zaštitnica zborova i pjevanjja.
 
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (20):      Za p. Vlahu i Katu Papac, n. Olga Kalauz
                           Ljudevit Bačić za svoje pokojne
 
Utorak (21):    Za p. Tanju, n. ob. Prkačin
                        Za p. Tanju, n. ob. Vuletić
                       Za p. Tanju, n. prijateljica
 
Srijeda (22):    Za p. Ivana Baktera, n. Mirjana Matuško
                        Za p. Božicu Njavro, n. Dragan Marić
                        Za p. Nikolu, Ivicu i Tadiju Babić, n. Marica Marić
        
Četvrtak (23):    Za p. Jeru i Šimu, n. Stana Putica    
                          Za p. Juru i Katu Manenić, n. kći Marija  
                          Za p. Ivana i Maru Menalo n. djeca
        
Petak (24):        Za p. Katu i Branka, Rakić, n. kći Sanja
                          Za pokojnog Dragu, n. obitelj
                           Obitelj Džakula za svoje pokjne  
        
Subota (25): Duži 900:     Za p. Đuku Matuško, n. Ana
                    Crkva:         Za p. Antu Novakovića, n. sin Ivo
                                        Za p. Ružu i Nikolu Raič, n. Nikša
                                        Za p. Željka Sentića, n. sestra Mirjana
        
Nedjelja (26): župna cr. u 900:      Za p. Matu Matića, n. sin Marinko
                                                      Za p. Anicu i Matu, n. sinJozep Matić
                                                      Za p. Jozu i Katu, n. Pero Džono
                                      u 1100:     Za p. Mirka Marković, n. Dana Goluža
                      Nova cr.  u 730:       Z a   n a r  d
                                      u 1700:     N. N. za pokojne
 
     U Sarajevu 29. studenog će biti Humanitarni koncert i prodajna izložba za djecu Stadlerovog dječjeg doma Egipat. Kao i svae godine tko želi sudjelovati iz naše župe neka se prijsavi sestri Anđerlini.  Bit će organiziran autobus tog dana s polasko u 1000 sati.