Župni oglasi

Nedjelja 12. studenog 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  13.  –  19.  studenog 2017.
       
       Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba 
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
               – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
              – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
      U utorak je sv. Nikola Tavelić. Misa u Dužima u 1100 i u crkvi večernja.
 
       Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (13):      Za p. iz ob. Leženić
                          Za p. Boška, n. sestra Mira Filipović
                         Za p. Mariju, Antu i Ignacija, n. Franica Knmek
 
Utorak (14):    Duži u 1100:         Za p. Josipu Katić n. baka Anđa
                                                    Za p. Nedjeljka Batinovića  n. supruga Marica
                        Crkva u 1700:     Za p. Janju Matić, n. sin Marijan
                                                   Za p. iz ob. Bogdan, n. Ivana
                                                   Za p. iz ob. Jukić, n. Manda Čuljak
 
Srijeda (15):         Za p. Nedjeljka Pavlović, n. sin Nikica
                              Za p. Nedjeljka Pavlovića, n. sin Tomo
                             Za p. Ivana Mlikotu, n. sin Zoran
 
Četvrtak (16):      Za p. Niku Krešić, n. brat Šćepo
                            Za p. Zoru Putica, n. kći Zdravka
                            Za p-g Ivu Leženića, n. sin Jozo
                
Petak (17):        Za p. Vinka Peru i Nikolu Boškovića n. Nikola Marković
                          Za p. Ivu Šutalo, n. sestra Tereza Matić
                          Za p. Milenka i Anđu, n. Ilija Matić 
        
Subota (18):     Za p. branitelje, n. Udruga dragovoljaca
                         Za p. branitelje Udruga Katarina Kosača, žene HDZ-a 
                          Obitelji u čast Gospe Schöstadtske
        
Nedjelja (19):    Župna cr.    u 900:         Za p. Janju, Luku i Ivicu, n. Manda Radoš
                                              u 1100:        Šćepo Džono za svoje pokojne
                         Nova cr.       u 730:           Z a   n a r o d
                                              u 1700:       Za p. Andru Krmeka, n. supruga Marica
  
   Novi broj Crkve na kamenu je u sakristiji.