Župni oglasi

Nedjelja 22. listopada 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  23.  –  29. listopada 2017.
 
    
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
       Svete mise iduće nedjelje su po novom vremenu  ovim rasporedom:  
          – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u1100  sati.
          – Nova crkva: rana sveta misa u 730 a večernja se pomiče na 1700.
 
      U subotu su sv. apostol i Šimun i Juda Tadej. Sv misa u Starom Neumu 11oo  I u župnoj crkvi večernja.
 
      Kroz tjedan su  sv. mise s listopadskom pobožnošću još cijeli ovaj tjedan  u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (23):       Za p. Janju i Vidu Koncul, n. Stanislav
                           Za p. Jozu i Vidu Maslać, n. Mihaela
                           Za p. Ivana Matića, n. brat Nikola
 
Utorak (24):      Za p. Janju iVidu Koncul, n. Katarina i Viktorija
                         Za p. Jozu i Vidu Maslać, n. Katarina i Viktorija
                        Za p. Matu, Luku i Anicu Vukasović, n. ob. Raič
 
Srijeda (25):    Za p. Matu Leženića, n. obielj
                        Za p. Zorana Jurešića, n. obitelj
                         Za p. Iliju, Peru i Cvijetu, n. Vide Raič
        
Četvrtak (26):    Za p. Peru i Anđelka Bačić, n. onbitelj    
                          Za p. Perui Maru, n. sin Ivan Palameta
                         Za p. Željku Krešić, n. obitelj
        
Petak (27):        Za p. iz ob. Jogunica i Šutalo, n. Marija jJgunica
                          Za p. Vidana i Ivku Butigan, n. obitelj
                         Za p. Željku Krešić, n. Danijela Butigan
        
Subota (28):    Duži 900:            Za p. iz ob. Katić, n  Ruža Bogdanović
                       St. Neum 1100:    Za p. Peru i Anđelka Bačić, n. onbitelj
                                                   Za p. Slavku i Antuna Batinović, n. Teo Čuljak
                       Crkva u 1800   Za p. Stanu, Antoniju i Lazar aRaiča, n.obitelj
                                                   Za p. Vidu Krmeka, n. obitelj
                                                  Za p. Vicka Sentića, n. kći Ljuba Krešić
        
Nedjelja (29):    Župna cr.    u 900:    Za p. Vicka Sentića, n. Matina obitelj)
                                                            Za p. Janju, Luku i Ivicu, n. Manda Radoš(
                                               u 1100:  Za p. Zoru Krmek, n. Mara i Ivica  Marović
                          Nova cr.      u 730:    Z a   n a r o d
                                             u 1700 Za p. iz obitelji Buntić
 
       Humanitarna kacija naše djece i mladih DANI KRUHA u humanitarne svrhe jw prikupila: Vrtić = 650,- maraka, osmoljetka i srednja škola = 1280,. maraka
 
     Na humanitarnom koncertu za malu Anu-Ritu ukupilo se 5.100,- maraka
 
     Iduće srijede iza večernje sv. mise sati treba doći po jedna od roditelja krizmanika da potvrdi njihov upis jer oni su još maloljetni.