Župni oglasi

Nedjelja 10. rujna 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  11. do 17. rujna 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
Iduće nedjelje kroz Neum prolaze moći sv. Leopolda Mandića. Oproštaj u Dubrovniku je u 1400 sati. Kad budu na granici kratko će pozvoniti zvona nove crkve da tko želi izađe na cestu. Pozdravit ćmo sveca zvonima  i primiti blagoslov.
 
U četvrtak je blagdan Uzvišenje svetog križa
 
U petak je Gospa Žalosna
.
Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (11):      Za . Maru i Jozu Zorić, n. Ante i Matija
                           Za p. Nikolu i Maru, n. sin Ante Šutalo
                           Za p. Ivanu Krešić, n. sin Ivan
 
Utorak (12):    Za p. Nikolu i Maru Marčinko, n. Ilija
                        Za p. Nikolu i Maru Marčinko, n. Cvijeta i Nikola Žarak
                        Za p. Slavka Lovrića , n. Ivo Krešić
 
Srijeda (13):    Za p. Vidu i Anđu, n. Zora Batinović
                        Za p. Božicu, Milana i Jozu Matić, n Zora Batinović
                        Za p. Đuru Maslaća, n. sin Ivica
        
Četvrtak (14):    Za p. Đuru, n. sin Marko Maslać    
                          Za p. Iz ob. Džono i Maslać, n.  Marko i Nada
                          Za p. Dragana Krešić, n. sestra Vesna Butigan
        
Petak (15):        Za p. Stojana i Ivku Vuletić, n. Pero
                         Za p. Mihu Obradović, n. radne kolege vatrogasci
                         Obitelj Čarapina za svoje pokojne
        
Subota (16):    Duži 900:     Za p. Neđu Katića, n. obitelj
                        Crkva:        Za p. Petru Leženić, n. obitelj
                                           Za p. Božu Vukasaovića, n. obitelj
                                           Za p. Iz ob. Mustapić i Martić, n. Ivan i Sanja
        
Nedjelja (17): Župna cr. u 900:       Za p. Matu i Anicu Bender, n. kći Ivanka Bogdanović
                                       u 1100:      Za p. Ružu Katić, n. sin Niko
                      Nova cr.    u 730:     Za p. Jozefinu Raič, n. obitelj
                                        u 1900:     Z a   n a r o d
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
KILIAN – LUKAS – JOHANES SCHUBERT, sin Wolfgangov i Angelike r.  Leumer  i
NINA – JOHANA VRANA,  kći Kulinova i Vide r. Menalo
 
Ministranti koji idu na izlet do petka trebaju dostaviti broj putovnice da se napravi popis.
Malima se ne preporuča bez starijeg brata koji će malo paziti na njega.
Ruta će ovisiti o okolnostima, bitno je da se malo družimo i proveselimo!