Župni oglasi

Gospa od Zdravlja 27. kolovoza 2017.

ŽUPSKI OGLASI 28. VIII. – 3. IX. 2017.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
     – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
      – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900. sati
 
U ponedjeljak je sv. Agustin.
 
U utorak je Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (28):      Za p. Đuru i Lucu Butigan, n. Tomislav
                       Za p. Marka, Stoju i Luciju, n. Marija Katić
 
Utorak (29):        Za p. Baldu Matić, n. Kći Draženka
                       Za p. Roditelje i braću, n. Olga Palameta
 
Srijeda (30):        Za p. Grgu i Anicu Matuško, n. Obitelj
                           Snježana i Mirko Prović za svoje pokojne
             
Četvrtak (31):      Za p. Anicu i Domanu Marković, n. Sestra Tereza.      
                       Za p. Iz ob. Džono, n. Nada
             
Petak (1):            Za p. Šćepu i Ljubu Lovrić, n. ob.
                       Za p. Andriju Krešić, n. unuka Nada Konjevod
             
Subota (2):       Duži 900:    Za p. Nikolu Čamo, n. Mato, Marija i Zvonimir
Crkva:         Za p. Nikolu Leženića, n. obitelj
                                       Za p. Đuru Raiča, n. supruga Neđa
             
Nedjelja (3): Župna cr. u 900:         Za p. Josipa Matića, n. sestra Mara Džono
                                                       Za p. Neđu Pavlovića, n. sin Mirko
                                     u 1100:        Za p. Slavku, Antuna i Mlađu, n. Mladen i Svjetlana Maksimović
                                                       Za p. Stanka Menala, n. brat Ivan
                   Nova cr.     u 730:         z a   n a r od
                                u 1900:       Za p. Stojana i Danicu Marčinko, n. sin Vlado
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih misa.
 
Darovatelje za crkvene objekte pročitat ćemo iduće nedjelje:
 
Ovih dana je u Gospodinu preminuli Đuka Matuško i Ruža Batinović, opremljeni svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njihovih duša.