Župni oglasi

Nedjelja 6. kolovoua 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  7. –  13. kolovoza 2017.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (7):      Za p. Matana Glavinića, n. supruga Dragica
                         Za pokojne Vidu i Maru, n. dragica Žulj
                         Za p. Ivanu i Anicu Kalauz, n. Ruža Kalauz
 
Utorak (8):        Za p. Genu i Ivana Mustapića, n. ob. Knežević
                         Za p. iz ob.Škobo i Glavinić, n. Mladenka
                         Za pkojne Vidu i Stojku, n. ob. Lakić
 
Srijeda (9):        Za p. Branmka, Zoru i Katu, n. Mladen Begušić
                          Za p. Iliju, n. Ruža Marčinko
                         Ruža Marčinko za svoje pokojne
        
Četvrtak (10):    Za p. Matu Kralja, n. Mila    
                           Za p. Stojana Šutala, n. sin Nikica
                          Za p. Stojana Šutala, n. sin Miro
        
Petak (11):        Za p. Josipa Savića, n. ob. Boban
                         Za p. Marka Marića, n. Slavko Puljić
                         Za p. iz ob. Marić i Šutalo, n. Anđelko i Anica
        
Subota (12):    Duži 900:     Za p. Janju Katić, n. obitelj
                       Crkva:         Za p. Cvijetu Matić,n. kći Ivanka
                                            Za p. Jozu, Ružu i Vladu Butigan, n. Slavko
                                           Za p. Iana i Boška, n. Ivan Knežević
        
Nedjelja (13):    Župna cr.    u 900:     Za p. Nikolu Krešića, n. obitelj
                                             u 1100:     Za p. Ljubu Lovrić, zadušnica
                          Nova cr.     u 730:      Z a   n a r o d
                                            u 1900:     Za p. Miljenka i Mariju-Maju Čolić, n. djeca
 
      Novi broj Crke na kamenu pretplatnici mogu podići.
 
      Ovih dana je u Gospodinu preminula LJUBA LOVRIĆ iz Jazine, opremljena sv. sakramentima. Pomolimo se za pokoj njezine duše!