Župni oglasi

Nedjelja 25. lipnja 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  26. VI. – 2. VII. 2017.
 
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom: 
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U četvrtak je sv. Petar i Pavao.
 
Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (26):      Za p. Maru Vidić, n. obitelj
                           Za p. Ljubu Pažina, n. Ljilja Šutalo
                          Za p. Jozu Bogdanovića, n. supruga Mara
 
Utorak (27):    Za p. Niku Pavlovića, n. sin Pero
                        Za p. Božu Vukasovića, n. obitelj
                         Za p. Juru i Mariju Jazvić, n. Mira Mišetić
 
Srijeda (28):    Za p. Ivicu Galića, n. obitelj
                       Za p. Ivana Njavru, n. Dragan
                       Za p. Đuru Glavinića, n. Pero
        
Četvrtak (29):  Za p. Marka Puljića
                         Za p. Pavu, Đuricu, Ivku, Mirjanu i Nikolu, n. Ana Perković    
                         Za p. iz ob. Bender i Raguž, n. Angelina
                         Za p. Ivanku Gotkovski, n. Draženka Mustapić
        
Petak (30):        Za p. Anicu Matuško, n. Blaško
                         Za p. Kristu Kristića, n. supruga Ivka
                       Za p. Andriju Maslaća, n. Ana i Pero Bogdanović
        
Subota (1):    Duži 900:     Za p. Vinku, n. kći Draženka Batinović
                      Crkva:      Za p. Slavku Batinović, n. obitelj
                                        Za p. Mariju Hotić, n. sin Damir
                                         Za p. iz ob.Stenglo i Božić, n. Anica
        
Nedjelja (2): Župna cr.    u 900:       Za p. don Boška Obradovića, n. Đuro
                                        u 1100:     Za p. Editu Nemšić, n. sin Drago
                    Nova cr.     u 730:         Z a   n a r o d
                                      u 1900:        Za p. Martina, Matiju i Vinka, n. Ružica Jovanović
 
U ovom su tjednu prva subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih misa.