Župni oglasi

Nedjelja 21. svibnja 2017

 ŽUPSKI OGLASI 22. – 28. svibnja 2017.

 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba 
 
U četvrtak je blagdan Uzašašće Gospodinovo. Nije zapovjedna svetkovina. Sv. mise u 900 i 1900 sati sa svibanjskom pobožnošću.
 
Kroz tjedan su sv. mise sa svibanjskom pobožnošću  u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (22):      Za p. Maru Glavinić, n. Ante
                       Za p-g Božu Vukasovića, n. obitelj
                       Za p. Floberta Koljnrekaj, n. prijatelji
 
Utorak (23):        Za p. Maru Krešić, n. sin Martin
                       Za p. Vinka Bendera, n. ob. Konjevod
                       Slavko Bačić za svoje pokojne
 
Srijeda (24):        Za p. Jozu i Zorana Nuić, n. Nada Pavlović
                       Za n. Niku, Katu i Ivana Bjelopreu, n. Tomo Pavlović
                       Za p. Cvijetu Krešić, n. kći Mara
                                     
Četvrtak (25):      u 900 sati:        Za p. Đuku Crnčević, n. obitelj
                           u 1900 sati:       Za p. Anđelka Raiča, n. Nada Šutalo
                                                   Za pu. Božu Papac, n. Božo Šutalo
                                                   Za p. iz ob. Korać i Škobo, n. Ivka
 
Petak (26):          Za p. iz ob. Katić, n. Jozo i Anđelka
                           Za p. iz ob. Žuvelek, n. Jozo i Anđelka
                       Za p. Matu Čamo, n. Štefa Raguž
                                     
Subota (27):        Duži 900:    Za p. Matu i Ružu Batinović, n. Ivka Stipić
                          Crkva:        Za p. Nikolu i Katu, n. sin Miro Bijelić
                                         Za p. Stjepana, n. brat Miro Bijelić
                                         Za p. Matu Leženić, n. brat Ivo
                                     
Nedjelja (28):      Župna cr.   u 900:             Za p. Ivana i Cviju Maslać, n. Vera Raguž
                                              u 1100:         Za p. Ružu Konjevod, n. sin Luka
                  Za p. Antu Novakovića, n. Ivo
                       Nova cr.     u 730:         Za p. Ružu i Slavka Konjevod, n. sin Ivica
                                                      u 1900:       Z a   n a r o d
 
Pretplatnici odignite Crkvu na kamenu u sakristiji.
 
Ovih dana je u Gospodinu preminuo Lazar Raič. Pomolimo se za pokoj njegove duše.