Župni oglasi

Nedjelja 14. svibnja 2017.

ŽUPSKI OGLASI 15. – 21. svibnja 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Kroz tjedan su sv. mise sa svibanjskom pobožnošću u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (15):      Ruža Glavinić za svoje pokojne
                       Za p. Stojana, n. supruga Ruža Glavinić
                       Za p. Damjana i Maru Obad, n. kći Mira Krešić
 
Utorak (16):        Za p. iz ob. Krešić i Milinković, n. Andrija i Nada
                       Za p. Jelu i Petra, n. Alojz Radoš
                       Za p. Mariju i Floberta Koljnrekaj, n. susjedi
 
Srijeda (17):        Za p. Peru Jogunicu, n. sin Tomislav
                       Za p. Peru Jogunicu, n. sin Kristijan
                       Za p. Ivana Kevu, n. kći Danica Menalo
             
Četvrtak (18):      Za p. Antuna Batinović, n. Mara Čuljak  
                       U čast Gospe Schönstadtske, n. obitelji
                       Za p. Vinka i Franju Mišetić, n. Snježana Matić
             
Petak (19):          Za p. Marijana i Ljubu Lovrić, n. Marica Dadić
                       Za p. iz ob. Lučić i Blažević, n. Mirela
                       Za p. Božicu Čamo i Danicu Obradović, n. Ivica Čamo
             
Subota (20):        Duži 900:    Za p. Matu Batinovića, n. supruga Anica
                            Crkva:       Za p. Andru Čamo, n. supruga Miranda
                                         Za p. Ivku Raguž, n. sin Ilija
                                         Za p. Maru Vidić, n. obitelj
 
Nedjelja (21):      Župna cr.   u 900:        Za p. Stojana Glavinić, n. supruga Ruža
                                                               Za p. Juru Pvaličevića, n. Ruža Nikolić
                                                               Za p. Nikolu, n Božana   
                                              u 1100:        Zora i Neđo Konjevod za svoje pokojne 
                            Nova cr.     u 730:         Z a   n a r o d
                                         u 1900:       Za p. Maru Glavinić, n. sin Damir       

 

U petak poslije svibanjske pobožnosti č. s. Marina će imati duhovnu obnovu za punopravne članove Prijatelja Maloga    Isusa.     U subotu duhovna obnova za djecu do VI. razreda u 10 sati, a u 16 sati za VII.,VIII. razrede i srednjoškolce.
 
        Novi broj Crkve na kamenu pretplatnicimogu podići u sakristiji