Župni oglasi

Nedjelja 23. travnja 2017.

ŽUPSKI OGLASI 24. – 30. travnja 2017.
 
 Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
U utorak je sv. Marko Evanđelist.
 
U četvrtak je Bl. Ozana Kotorska
 
U subotu je sv. Katarina Sijenska suzaštitnica Europe
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (24):      Za p. Anku i Vladu Begušić, n. kći Mira Raguž
                       Za p. Božicu Raguž i Zoru Perić, n. Zora Krešić
                       Za p. Vidu i Ružu Konjevod, n. kći Anđelka Jogunica
 
Utorak (25):        Za p. Maricu Čamo, n. ob. Raguž
                            Za p. Stipu i Lucu Ćapeta, n. ob
                       Za p. Anicu i Antu Tomić, n. Pava Kriste
                       Za p. Marka Puljić i Marka Marić
 
Srijeda (26):        Za p. Anđu i Peru Raguž, n. kći Boja Matić
                       Za p. Dragu Matuško, n. Dragica Matić
                       Za p. iz ob. Babić, n. Pero i Snježana
 
Četvrtak (27):     Za p. Vladu Butigan, n. obitelj
                           Za p. Vladu Butigan n. brat Nikola
                            Za p. Anku Bačić, n. Ruža Zovko
                       Za p. Josipa Bjeloperu, n. Martina i Kristijan
                                                             
Petak (28):          Za p. Vinka Raiča, n. ob.
                       Ivan Raič za svoje pokojne
                       Za p. Peru Raguž, n. kći Bernardica Bjelopera
                                     
Subota (29):       Duži 900:    Za p. Matu i Maricu Čamo, n. Janja
   Crkva:       Za p. Ružu Marčinko, n. brat Ilija
                                              Za p. Luku, n. brat Ivan Sentić
                                              Za p. Vinka Kuzmana, n. obitelj
                                     
Nedjelja (30):            Župna cr.  u 900:     Za p. Milenka i Antu Majstorović, n. Snježana Prović
                                                                  Za p. Željka Majstorović, n. Snježana Prović
                u 1100:     Za p. Matka Butigana i Roberta Katića, n. Miro Škobo
Nova cr.   u 730:     Z a   n a r o d
                                               u 1900:   Za p. Mandu Leženić, n. sin Ante
 
Sakrament svete ženidbe po zaonia sv. Crkve žele sklopiti:
 
SLAVEN SRŠEN, sin Ivanov i Blagice r. Prskalo   –   i
KRISTINA ŠUTALO, kći Nikičina i Jasne r. Šutalo
 
Vjeronauk krizmanicima po rasporedu (u 15 i 16 sati)
 
Ovih dana je u Gospodinu preminula u Gospodinu opremljena svetim sakramentima Slavka Batinović. Pomolimo se za pokoj njezine duše!