Župni oglasi

Cvjetnica, 9. travnja 2017.

ŽUPSKI OGLASI 10. – 16. travnja 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
VAŽNA  OBAVIJEST!
 
Misa u Dužima je u nedjelju na Uskrs u 900 sati (a ne u subotu kako je bilo zabunom napisano!)
 
Svete mise na Uskrs su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900. U Dužima će biti sv. misa u 900 sati.
Na Veliki ponedjeljak, utorak i srijedu su večernje mise u 1900 sati s prigodom za sv. ispovijed.
Na Veliki ponedjeljak bit će ispovijed bolesne i nemoćne čeljadi po ustaljenom rasporedu. Dobro djelo biste učinili ako bi one pokretne doveli nekad na misu, a mi bismo ih rado prije mise ispovjedili bilo koji dan!
Na Veliki četvrtak je svečana misa Večere Gospodnje u 1900 sati. Poslije mise klanjanje pred presvetim sakramentom vremenski po volji.
Na Veliki petak obredi Muke Gospodnje počinju u 1900 sati. Mogućnost bdijenja uz “Božji grob” tijekom noći i na Veliku subotu.
Na Veliku subotu obredi uskrsnuća gospodinova počinju padom mraka u 2000 sati. Ponijeti zaštićene svijeće.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (10):      Za p. Cvijetu Puljić
                           Za p-e Milu i Ivu Krešić, n. Mara Čuljak
                       Za p. Janju Krmek, n. Nada
                       Za p. izob. Raič, n. Snješžana Raguž
 
Utorak (11):        Za p. Antu Ćapetu, n. obitelj
                       Za p. Đuku Glavinića, n. Zora Crnčević
                       Za p. Jozu Pehara, n. kći Višnja
 
Srijeda (12):        Za p. Marka i Ivu Marčinko, n. Luca
                       Za p. Ivu i Mandu Mišković, n. Mato
                       Za p. iz ob. Mišković i Maslać, n. Anđa
 
Četvrtak (13):      Za p. Matu Konjevoda, n. Svetko  
                       Ivo Mišković za svoje pokojne
                       Za p. Anicu Koncul, n. Kata Poljo
                                     
Petak (14): Obredi u 1900 sati.
 
Subota (15):  Obredi su u u 2000:   Za p. Peru Jogunicu, n. obitelj

                                                   Za p. iz ob. Jogunica i Bogdanović, n. Željko i Draženka
                                                   Za p. Nikolu Vukasović, n. Slavica Mandić
 
Uskrs (16):     Duži u 900:            Za p. Nedjeljka Batinović, n. obitelj

                                                    Za p. Roberta Katić, n. obitelj
                       Župna cr. u 900:     Pero Džono za svoje pokojne
                                       u 1100:    Za p. Ankicu Lovrić
Nova cr. u 730:      Z a   n a r o d
                                u 1900:     Za p. Janju, Matiju i Mirka, n. ob. Marasović
 
Stigao je novi broj Crkve na kamenu. Pretplatnici ga mogu podići u Sakristiji (ili: nova crkva: kod kipa sv. Josipa)