Župni oglasi

Nedjelja 2. travnja 2017.

ŽUPSKI OGLASI 2. – 9. travnja 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Iduća nedjelja je Cvjetnica. U župskoj crkvi glavna misa je u 1000 sati s blagoslovom grančica i pjevanom mukom Gospodinovom. U novoj crkvi ostaju tihe mise u 730 i večernja u 1900.
 
U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
 
U petak je Križni put pa sv. misa u 1900 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (3):        Za p. Danicu Prkačin, n. sin Luka
                       Za p. Maru Vidić, n. Ljubica, Bosiljka i Bernard
                       Za p. Stjepana i Nikolu, n. Pero i Boja Krešić
 
Utorak (4):          Za p. Bojanu Mustapić, n. kći Smilja Konjevod
                       Za p. Katicu i Ljubana Lučića, n. kći Mirela
                       Za p. Šimu, n. kći Marija Čamo
 
Srijeda (5):          Za p. Matu i ost. svoje p., n. Mihajlo Butigan
                       Za p. Peru Pavlovića i ost. sv. pok., n. Marina Udženija
                       Jozo Vuletić za svoje pokojne
                                     
Četvrtak (6):        Za p-g Ivu Kristića, n. obitelj 
                       Za p. Vidu i Peru, n. Ankica Krmek
                       Za p. Anđelka i Ružu Šutalo, n. unuka Kristina
 
Petak (7):            Za p. Radu Menala, n. sin Dragan
                       Za p. Nikolu Raiča, supruga Ruža
                       Za p. Slavka i Janju Krmek, n. Stana
                               Za p. Juru, Katu i Almu Jonjić, n. Ljilja Bačić
                                     
Subota (8): Duži 900:    Slobodna
                   Crkva:      Za p. Slavka i Rosu Krešić, n. obitelj
                                    Za p. Josipa, Ljubu i Jozu Savić, n. Gordana Škobo
                                Za p. iz ob. Mijatović, n. Snježana Prović
                                Za p-u Božu Previšić, n. ob. Čamo
                                     
Nedjelja (9): Župna cr. u 1000:    Za p. Matu i Ivanu, n. Martin Putica
                                                     Za p. iz ob. Previšić i Raič, n. Marija
                      Nova cr.     u 730:    Z a   n a r o d
                                  u 1900:    Za p. Željka Krmek, n. obitelj
 
U ovom su tjednu je prvi petak, Dovoljno je pristupiti sv, pričesti, a koji budu tražili imaju prigodu za ispovijed prije sv. mise.
 
Krizmanici nemaju vjeronauk do iza Malog Uskrsa