Župni oglasi

Nedjelja 19. ožujka 2017.

ŽUPSKI OGLASI 20. – 26. ožujka 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba 
 
Na ponedjeljak je prebačen blagdan sv. Josipa. Večernja sv. misa u 1800 sati.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
U petak je križni put i skraćena sv. misa u 1800 sati.
 
U subotu je Navještenja Gospodinova – Blagovijest. Večernja sv. misa u 1800 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (20):      Za p. Krešu Džajića, n. Josip Katić
                       Za p. Karlu Prkačin, n. prijatelji iz susjedstva
                       Za p. Ružu Gverović, n. obitelj
 
Utorak (21):        Za p. Nikolu i Stjepana, n. Pero i Boja Kreši ć (421)
                      Za p. Nikolu Krešića, n. sin Ivo (520)
                       1. Za p. Vinka Bendera, n. Angelina
                       2. Za p. Vinka Bendera, n. kći Marina Pavlović
 
Srijeda (22):        Stojan Šutalo za svoje pokojne
                           Za p. Stjepana Batinović, n. Zora
                       Đure Bogdanović za svoje pokojne
                                     
Četvrtak (23):      Za p. Matu Veselića , n. sestra Marija Butigan        
                       Za p-g Ivu, n. sin Mato Glavinić
                       Ivan Menalo za svoje pokojne
                                     
Petak (24):          Za p. Nikolu Šutala, n. kći Tereza Matić
                       Za p. Jozu i Anđu Šutalo, n. kći Anica
                       Za p. iz ob. Bogdanović i Bender, n. Petar i Ivanka
 
Subota (25):        Duži 900:     N. N.
                            Crkva:        Za p. iz ob. Perić, n. Ana
                                          Za p. Cviju i ost. sv. pok. na. Neđeljka Sentić
                                          Za p. Rosu Šutalo, n. Božo
                                     
Nedjelja (26):  Župna cr. u 900:     Za p. Božicu i Martina Perić, n. Ivan
                                                      Vinko i Ivka Krmek za svoje pokojne
                                        u 1100:    Za p. Nedjeljka Previšića, n. obitelj
       Za p. Ružu Gverović, n. ob. Kalauz
Nova cr.   u 730:     Z a   n a r o d
                                u 1900:       Za p. Đuru, Nikolu i Katu, n. Ruža Konjevod
 
Posljednji broj Crkve na kamenu pretplatnici koji nisu podigli imaju u sakristiji.
 
Majke prvopričesnika su zamolile da se i kod nas uvede jednolična prvopričesnička odjeća što podržavamo.