Župni oglasi

Nedjelja 5. ožujka 2017.

ŽUPSKI OGLASI 6. – 12. ožujka 2017.
 
 Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Srijeda, petak i subota su kvatreni dani.
 
U četvrtak je poslije sv. mise svečano u 1800 sati svečano klanjanje izloženom sakramentu.
 
U petak je Križni put pa skraćena sv. misa u 1800 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (6):        Za p. Nikolu i Ljubicu, n. kći Anđelka Krešić
                       Za p. Jozu i Janju, n. Mladen Kužić
                       Za p. iz ob. Drljo i Šafradin, n. Tadija i Biljana
 
Utorak (7):          Za p. Peru i Anku, n. sin Luka Katić
                       Za p. Vinka Balića, n. rođak Niko
                       Za p. iz ob. Bogoje i Tapalović, n. obitelj
 
Srijeda (8):          Za p. Marinka i Janju Tomić, n. obitelj
                       Za p-u Milu Butigan, n. obitelj
                       Za p. Anu i Ivana, n. Ilija
                                     
Četvrtak (9):        Za p. Mandu, n. sin Vicko Jogunica        
                       Za p. iz ob. Leženić, n. Nada
                       Mara Krmek za svoje pokojne
                                     
Petak (10):          Za p. Jagu Ćorić, n. Ilka
                       Za p-g Božu, n. kći Mirjana Jonjić
                       Za p. Jozu i Mandu, n. sin Tomo Gustin
                                     
Subota (11):        Duži 900:    Šime Matuško za svoje pokojne
                            Crkva:      Za p. Karlu Prkačin, n. obitelj
                                         Za p. Karlu Prkačin, n. sestra Nikolina
                                         Za p. Mandu, n. kći Cvija Konjevod
                                     
Nedjelja (12): Župna cr. u 900:     Za p. Božu i Anicu Gverović, n. Jozo Lovrić
                                        u 1100:  Za p. Zorana Prišlića, n. Nada i Mia
Nova cr.     u 730:     Z a   n a r o d
                                   u 1800Bosa Batinović za pokojne
 
         Uobičajena korizmena dobrotvorna akcija su kutijice. Tko želi sudjelovati može podići sa stola u dnu crkve.