Župni oglasi

Nedjelja 26. veljače 2017.

ŽUPSKI OGLASI 27. II. – 5. III 2017.
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
U srijedu je Čista srijeda – početak korizmenog vremena, sv. misa i obred pepeljanja u 1800 sati.
U četvrtak je svečano klanjanje pred izloženim sakramentom.
U petak je križni put pa skraćena sv. misa u 1800 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (27):      Za p. Tomislava i Maru Tomas, n. kći Radmila Krvavac
                       Za p.-g Slavu Krvavca, n. sin Vjekoslav
                       Za p. Antu Vukasovića, n. Đurica
 
Utorak (28):        Za p. Boška, Anicu, Nikolu i Katu Butigan, n.Božo i Veronika
                       Za p. Antu Karača, n. Božo i Vera Butigan
                       Za p. Jozu Krešića, n. obitelj
 
Srijeda (1):          Za p. Božanu Mustapić, n. Ivica
                           Za p. Božanu Mustapšić, n. Smilja Konjevod
                       Za p. Božicu Kordić, n. kći Dijana Perić
                                     
Četvrtak (2):        Slavica Mandić za p. roditelje
                       Za p. Krešu i Ljubu Knežević, n. Slađan
                       Za p. Vinka Kneževića, n. Slađan
 
Petak (3):            Za p. Tadiju Babića, n. kći Marica Marić
                       Za p. Jozu Raguža, n. kći Mihaela
                       Za p-g Vidu Maslaća, n. ob. Krmek
                                     
Subota (4): Duži 900:    Za p. Stojana i Zoru Šutalo, n. Anica Batinović
                   Crkva:       Za p. Milenka Maslaća, n. obitelj
                                Za p. iz ob. Leženić, n. Nada
                                Nikola Vujnović za svoje pokojne
 
Nedjelja (5):        Župna cr.   u 900:        Za p. Đuru i Ivku Krmek, n. Nada Maslaća
                                                   u 1100:        Za p. Danicu, Luku i mMru, n. Mira Kuzman
                                  Nova cr.     u 730:         Z a   n a r o d
                                         u 1800:       Za p. Slavka i Janju Krmek, n. ob. Polojac
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije misa.