Župni oglasi

Nedjelja 5. veljače 2017.

ŽUPSKI OGLASI 30. I. – 5. II. 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
U petak je blagdan bl. Alojzije Stepinac, večernja misa i molitva u 1700 sati.
U subotu je Gospa Lurdska – Dan bolesnika. Dobro bi bilo pokretne dovesti u crkvu gdje ćemo se moliti za njih i za sve bolesnike.
 
Kroz tjedan su sv. mise ovim rasporedom;
 
Ponedj. (6):        Za p. Zdravka Bačića, n. sin Petar
                       Za p. Jozu Pehara, n. Vlado Matić
                       Za p. iz ob. Matić, n. Vlado
                      Za p. Ivana Obradovića, n. Anđa Jurković
 
Utorak (7):          Za p. Mirka i Maru Marković, n. Danica Goluža
                       Za p. Niku i Janju Putica, n. Luca Lovrić
                       Za p. Žarka Tomića, n. ob. Lovrić
 
Srijeda (8):          Za p. Luku i Katu Jović, n. Biljana Buntić
                       Za p. Vinka Kuzmana, n. sestra Danica Ljiljanić
                       Za p. Pasku Bačića, n. Vlado Matić
                                     
Četvrtak (9):        Za p. iz ob. Pandžić, n. Snježana Prović  
                       Za p. Antua Čapetu, n. Boba
                       Za p. Ivana, Janju i Cviju, n. Dragica Menalo
                                     
Petak (10):          Za p. Ivana i Janju Konjevod, n. Stojan
                       Za p. Janju Bačić, n. sin Srećko
                      Za p-g Ivu Krešića, n. Ljuba
                                                                                    
Subota (11):  Duži 900: Za p-u Dragu Matuško, n. obitelj
                     Crkva:     Za p. Đuru i Ilinku, n. Ilija Krmek
                                     Za p. Đuru, Ružu, Anicu i Rosu, n. Ljuba Goluža
                                Za p. Ružu Gverović, n. Josip i Neđo Mišković
                                     
Nedjelja (12):  Župna cr. u 900:     Za p. Niku Škobu, n.Mladenka
                                                       Za p. Stojana i Danicu Marčinko, n. Pero
     u 1100:    Za p. Hrvoja Ćorića, n. obitelj
        Za p. Iliju Krmeka, n. Janja
Nova cr.   u 730:     Z a   n a r o d
                                  u 1700:     Za p. Božicu i Maru Gverović, n. Nikša Mišković
                                                   Za p. Ljubu Jogunica, n. Marija
 
      Ovih dana je u Gospodinu preminula opremljenasvetim sakramentima Draga Matuško. r. Pomolimo se za pooj njezine duše.