Župni oglasi

Krštenje Gospodinovo 2017.

ŽUPSKI OGLASI   9. – 15. siječnja 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
Kroz tjedan su večernje sv. mise u 1700 u župskoj crkvi ovim rasporedom;
 
Ponedj. (9):        Za p. Boška Krmeka, n. sin Drago
                       Za p. Matu Batinovića, n. supruga Janja
                       Za p. Pavu Raguža, n.Ilija
 
Utorak (10):        Za p. Nikicu Nokovića, n. obitelj
                       Za p. Juru Bešker, n. kći Luca Novaković
                       Za p. Marka Menala, n. ob. Hubjar
 
Srijeda (11):        Za p. Đuku Crnčević, zadušnica
                       Za p. Božu i Anicu Kriste, n. Srećko
                       Za p. Ružu Vuletić, n. Luca Putica
                                     
Četvrtak (12):      Za p. Stjepana Leženić, n. Nada
                       Za p. Anicu Maslać, godišnjica, n. ob. Mimica
                       Za p. Nedjeljka Batinović, n. sin Ante
                                     
Petak (13):          Za p. Milana Katića, n. Slavko
                       Za p. Mišu i Ivu Jovanović, n. sin Drago
                       Za p. Dragicu Vukorep, n. sestra Mara Kristić
                                     
Subota (14):        Duži  u  900:            Za p. Božu, Maru i Janju, n. Marica Batinović
   Crkva u 1700::         Za p. Ivicun Krešića, n. obitelj
                                                      Za p. Boju Prkačin, n. sestrta Vinka
            Za p. Martina i Boju Prkačin, n. Ana Bačić
                                     
Nedjelja (15): Župna cr. u 900:       Za p. Stojana i Danicu Marčinko, n. sin Zdravko
                                                        Za p. Zdravka Bačić, zadušnica
                 u 1100:      Za p. iz ob. Bender i Čamo, n. Janja
Nova cr.  u 730:         Z a   n a r o d
                                   u 1700:      Bosa Batinović za pokopne
 
U Gospodinu su preminli Đuka – Đuro Crnčević i Zdravko Bačić. Pomolimo se za pokoj njihovih duša.
 
    Molimo one koji žele primati Crkvu na kamenu da se odmah prijave, uvijek kasnimo s pretplatom!