Župni oglasi

Nedjelja 20. studenog 2016

ŽUPSKI OGLASI   21. – 27. studenog 2016.
 
U ponedjeljak je prikazanje B. D. Marije – kalendarska Gospa od Zdravlja
 
U utorak je sv. Cecilija – zaštitnica naših zborova
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (21):      Za p. iz ob. Papić, n. Marija
                       Za p. Maru Previšić i Danicu Pažin, n. Anica Previšić
                       Za p. iz ob. Maslać, n. Slavica Matić
 
Utorak (22):        Za p. Nedjeljka Pavlović, n. sin Tomo
                       Za p. iz ob. Pavlović i Nuić, n. Tomo i Nada
                       Za p. Matu, iliju i Željku, n. Ivo Bogdan
 
Srijeda (23):        Za p. Božicu i Jozu Butigan, n. Božana Sentić
                       Za p. Katu Jonjić, n. kći Alma
                       Za p. Maricu Kapetanović, n. Ruža Kojevod
                            
Četvrtak (24):      Za p. Rosu Raguž, n. kći Draženka
                       Za p. Luku Sentića, n. brat Srećko
                       Za p. Peju Opačka, n. Srećko i Snježana Sentić
                            
Petak (25):          Za p. Željka Sentića, n. sestra Mirjana
                       Za p. Spasoja, n. kći Neđa Matić
                       Za p. iz ob. Bogdanović i Bjelopera, n. Pero i Ana
                            
Subota (26):        Duži 900:    Za p. Matu i Roberta Katić, n. majka Rosa
                           Crkva:        Za p. Matu i Anicu, n. sin Jozep
                                         Za p. Matu Matića, n. sin Marinko
                                         Za p. Stanu Savić, n. Predrag
                            
Nedjelja (27):      Župna cr.   u 900:        Za p. Ružu Lovrić, n. sin Nikola
                                               u 1100:       Za p. Vesnu Stojak, n. obitelj
                            Nova cr.     u 730:         z a n a r o d
 
                                         u 1700:        Za p. Ivicu Krešić, n. Josip
 
     Ovih dana je preminula u Gospodinu naša župljanka Marica Kapetanović. Pomolimo se za pokoj njezine duše