Župni oglasi

Nedjelja 13. studenog 2016.

ŽUPSKI OGLASI   14. – 20. studenog 2016.
 
 Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
VAŽNA OBAVIJEST: Večeras iza večernje svete mise u novoj crkvi u 1800 sti istraživač g. Roman Leljak osobno će prikazati novi film o HUDOJ JAMI u dvorani ispod nove crkve. Ulaz slobodan.
 
Iduće nedjelje se službeno zatvara SV. GODINA BOŽANSKOG MILOSRĐA u mostarskoj katedrali u 1800 sati!
 
Iduće nedjelje je svetkovina Krist Kralj i završetak crkvene godine. Svete mise su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
U ponedjeljak je sv. Nikola Tavelić. Misa u Dužima u 1100 sati, a večernja u župskoj crkvi
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (14):       Duži:          Ante Batinović za svoje pokojne
                                               Za p. Josipu Katić, n. baka Anđa
                       Cr4kva:       Za p. Antu Novakovića, n. sin Ivo
                                          Za p. iz ob. Pavlović i Marčinko, n. Ilija i Danica
 
 Utorak (15):        Za p. Ivana Šanju, n. obitelj
                       Za p. Katu i ost. sv. pok., n. Mladen Begušić
                       Za p. Janju i Luku, n. kći Manda Radoš
 
Srijeda (16):        Za p. Nedjeljka Pavlovića, n. sin Nikica
                       Ruža Kalauz za svoje pokojne
                      Za p. Franju i Anu Duvnjak, n. kći Marija Krešić
                      Za p. Janju i Peru Sentić, n. Srećko
             
Četvrtak (17):      Za p-u Ivu Šutalo, n. kći Tereza Matić    
                       Za p-g Ivu Leženića, n. obitelj
                       Boja i Zdenko Matić za pokojne
             
Petak (18):          Za p. Pasku i Danicu Leženić, n. Pasko
                           Obitelji u čast Gospe schönstadtske
                       Za p. vukovarske i ostale branitelje, udruga Katarina Kosača
             
Subota (19):        Za p. iz ob. Marčinko n. Blaško
                       Za p. iz ob. Raguž n. Draga Marčinko
                       Za p. Katicu Jelčić, n. obitelj
             
Nedjelja (20):      Župska cr.    u 900:         Za p. Ivana Baktera, n- kći Mirjana Matuško
                                                 u 1100:       Za p. Nikolu Čamu, n. sin Mato
   Nova cr.        u 730:         Z a   n a r o d
                                            u 1700:       Za p. Vinka Bendera, n. obitelj
 
Stigao je novi broj CRKVE NA KAMENU, pretplatnici ga mogu podići u skristiji.