Župni oglasi

Nedjelja 6. studenog 2016

ŽUPSKI OGLASI   7. – 13. studenog 2016.
  Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
U utorak je naš blaženik Gracija Kotorski.
U četvrtak je sv. Tripun. Misa u Vranjevu Selu u 1000 i Donjem Kleku u 1100 sati.
U petak je sv. Martin. Misa u župnoj crkvi u 1100 ? i 1700 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (7):         Za p. Mariju, n. kći Marijana Đukanović
                       Za p. Zoru, n. sin Pero Pavlolvić
 
Utorak (8):          Za p. Mirka Prkačina, n. obitelj
                           N. N.
                       
Srijeda (9):          Za p-u Božu, n. brat Stjepan Marić
                           Za p. iz ob. Marić i Šutalo, n. Anđelko i Anica
                       Za p. Pavu, Ružu i Vinka, n. Mila Krallj
 
Četvrtak (10):      Vr. Selo:    Mara Krmek za pokojne       
                       D. Klek:     Za p. Vladu i Vidu, n. Luca Krmek
                                         Za p. Andru Krmeka, n. supruga Marica
                       Ž. crkva:     Za p. Ivku Vuletić, n. Pero
                                         Vera Raguž za p. roditelje i sestre
 
Petak (11):          U 1100 sati:   Tomo i Vesna Kršić u čast sv. Martina
                      U 1700 sati:    Za p. Ivku Matić, n. sin Nikola
                                            Za p. Nikolu i Katu, n. Božo Butigan
 
Subota (12):        Duži 900:       Za p. Janju i Nikolu Šutalo, n. sestra Anica
  Za p. Mandu Katić, n. unuka Marijana Njavro
    Crkva:         Za p. Ivana Raič, n. majka Ruža
                         Za p. Vidu Bogdanovića, n. sin Pero
                                             Ilija i Kata Bjelopera za svoje pokojne
             
Nedjelja (13):      Župna cr. u 900:      Za p. Juru i ost. pokojne, n. Vinka Prkačin
                                                           Za p. Boška Previšića, n. sestra Mira Filipović
        u 1100:     Za p. iz ob. Koncul i Mišković, n. Tomsilav i Marija
    Nova cr. u 730:         Za   n a r o d
                                      u 1700:       Za p. iz. ob. Nikolić i Josipović, n. Eva
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
JOSIP GRBEŠIĆ, sin Perin i Anđe r. Jurić   –   i
ANA MARKOVIĆ, kći Nikolina i Marije r. Bošković Marković,