Župni oglasi

Nedjelja 4. rujna 2016.

ŽUPSKI OGLASI   5. – 12. rujna 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
U srijedu je sv. Marko Križevčanin
 
U srijedu je i misa uočnica Malog Gospi u Vranjevu Selu u 1800 sati.
 
U četvrtak jen blagdan Rođenja B. D. Marije, Mala Gospa. Misa u Vranjevu Selu u 1000 sati i večernja u crkvi u 1900 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (5):        Za p. Boška Mustapića, n. Smilja Konjevod
                       Za p. Josipa, n. Anka Matić
                       Za p. Boška i Bojanu Mustapić, n. kći Neđa Lovrić
 
Utorak (6):          Za p. Celu i Viktora, n. sin Žarko Markov
                       Za p. Iliju i Janju Kitin, n. obitelj
 
Srijeda (7):          Vr. Selo:    Za p. iz ob. Savića, n. Vladimir
                       Crkva:      Za p. Pavu i Ružu Puljić, n. Slavko
                                         Za p. Božicu Kordić, n. kći Divna Perić
 
Četvrtak (8):        Vr. Selo:    Za p. Josipa Savića, n. obitelj
                       Crkva:       Za p. Matu i Dominika Džakulu, n. Ljuba Knežević
                                         Za p. Matu Previšića, n. sin Ante
 
Petak (9):            Za p. Ivicu Bačića, n. sestra Ruža
                       Za p. Martina Martinovića, n. kći Suzana
                                     
Subota (10):        Duži 900:    Za p. iz ob. Katić, n. Ruža Bogdanović
                           Crkva:        Za p. Maru Glavinić, n. kćeri Nikolina i Danijela
                                         Za p. Matu Džakula, n. Ljilja Sentić
                                     
Nedjelja (11):      Župna cr.   u 900:         Za p. Maru Zorić, n. Ante i Matija 
                                             u 1100:        Za p. Ivana Čuljka, n. obitelj
                           Nova cr.     u 730:         Z a   n a r o d
                                         u 1900:       Za p. Anicu i Mirka, n. kći Anica Matić
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
ŽELJKO KRALJ , sin Božin i Dinke r. Zovko   –   i
IVANA POROBIJA, kći Mirkova i Mirjane r. Ležaja