Marija Magdalena

srp 22, 2016 | Vijesti

marija magdBlagdan sv. Marije Magdalene

Zbor za bogoštovlje objavio je novi dekret na svetkovinu Srca Isusova, s kojim se slavlje sv. Marije Magdalene, dosada obvezni spomendan, uzdiglo na razinu blagdana te ga se proslavlja danas (22.) Sveta Marija je također bila prva  glasnica koja naviješta radosnu vijest Gospodinova uskrsnuća, apostolorum apostola, kako ju naziva sv. Toma Akvinski.