Župni oglasi

Nedjelja 17. srpnja 2016.

ŽUPSKI OGLASI   18. – 24. srpnja   2016.
 
Iduće nedjelje večernju uisu  novoj crkvi imat će naš misionar iz nžupe Kisongo u Tabzaniji s kojom so posebno povezani..
 
U srijedu je blagdan sv. Ilije proroka.
 
U petak je sv. Marija Magdalena
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. 18          Za p. Nikolu Opačka, n.Josip
                       U čast Gospe Schönstadtske
                       Za p. Božu i ostale p. iz ob. Matić i Čuljak, n. Andrijana
 
Utorak (19):        Za p. Miška Obradović, n. Ivo
                       Za p. Stjepana, Ivana i Anicu, n. Nada Obradović
                       Za p. Ilku Šutalo, n. sin Vicko
 
Srijeda (20):        Za p. Stanka Menala, godišnjica
                       Za p. Nikolu i Zoru Bačić, n. obitelj 361)
                       Za p. Josipa Savića, n. obitelj
                       Za p. Iliju Šutalo, n. Tereza Matić
                       Za p. Iliju Bogdana, n. Marica
 
Četvrtak (21):      Za p. Maru i Stjepu Kristić, n. Ivka
                       Za p. Cvijetu, Gašpu, Anitu i Đuru, n. unuke
                       Za p. Tomu Menalo, n. Tomislav i Sofija Hubjar
 
Petak (22):          Luca Marčinko za svoje pokojne
                       Za p. iz ob. Krešić i Marčinko, n. Mira
                       Za p. Roberta Katića, n. sestra Marijana
                                     
Subota (23):        Duži 900:    Za p. Roberta Katića, n. obitelj
                            Crkva:       Za p. Peru Jogunicu, n. supruga Marija
                                         Za p. Ivana i Genu Mustapić, n. ob. Konjevod
                                         Za p. Marka i pok. iz ob. Drljo i Šafradin, n. Tadija
 
Nedjelja (24): Župna cr. u 900:       Za p. Ružu i Jozu, n. kći Anica Lovrić
                                       u 1100:      Za p. Peru, Vidu i Ljubicu, n. Ozana-Janja Krešić
                       Nova cr.   u 730:       Z a   n a r o d
                                  u 1900:     Za p. Danislava i Grgu, n. Ilka Ćorić
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
DANIJEL VEGO, sin Draganov i Gordane r. Džeko   –  i
KATARINA JONJIĆ, kći Jakovljeva i Mirjane r. Maslać.
 
Krizmanicima preporuka da već od danas počinju prijavljivati kumove. Uvjeti su valjano krštenje, valjana krizma, za oženjene crkveno vjenčanje i pohađanje mise. Kumovi izvan naše župe moraju iz župe gdje žive donijeti potvrdu da mogu kumovati.
 
        Ovih dana je u Gospodinu preminla Božica – Boba Čamo, opremljena svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njezine duše..