Župni oglasi

Nedjelja 10. srpnja 2016.

ŽUPSKI OGLASI   11. – 17. srpnja   2016.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
U ponedjeljak je sv. Benedikt, zaštitnik Europe.
U srijedu je Gospa Bistrička.
U subotu je Gospa Karmelska, sv. misa na Ilijinom Polju u 900 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (11)       Za p. Kazimira, Anđu i Jozu, n. Ivan Bogdanović
                       Za p. Franju i Peru, n. Ivan Knežević
 
Utorak (12):       Za p. Kristu, Kristić, n. Ivka
                       Za p. Juru Prkačin, n. obitelj
                            
Srijeda (13):      Za p. Zdravka Jelić n. majka Anica
                       Za p. Peru i Ružu Jogunica, n. Miro i Željko
 
Četvrtak (14):    Za p. Ivku i Đuru Krmek, n. kći Nada  
                       Za p. Maricu Čamo, n. sestra Anica 90)
                            
Petak (15):         Za p. Ivana, Katu i Božicu, n. Anđa Jurković
                       Za p. Stjepu Matića, n. brat Nikola
                            
Subota (16):       Duži 900:                     Za p. Nedjeljka Batinović, n. Marica sa obitelji
                           Il. Polje u 900:             Za p. iz ob. Leženić
                                                                U čast Gospe Karmelske, n. ob. Leženić
                           Crkva:                          Za p. Iliju Butigan, n. obitelj
                                                           Vid i Milka Artuković za svoje pokojne
                            
Nedjelja (17):    Župna cr.  u 900:         Za p. Maru Šantić, n. kći Ana
                                           u 1100:       Za p. Peru Krmek, n. obitelj
                          Nova cr.    u 730:         Z a   n a r o d
                                       u 1900:       Za p Ivana i Anđu Vuletić, n. Luca Putica
 
Župnik Nevesinja obavještava da će u nedjelju uoči sv. Ilije, t., 17. srpnja biti sv. misa na Morinama na Livadi u 1100 sati, a na blagdan sv. Ane u utorak 26. srpnja u Ulogu također u 1100 sati.