Rođenje svetog Ivana Krstitelja

lip 25, 2016 | Vijesti

Nova-cr-W-2Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas!

Jučer,  u novoj crkvi, čije je središnje crkveno zvono posvećeno svetom Ivanu, a u kojoj se, uz kip, nalazi i slika Isusova krštenja, svetom misom obilježen je blagdan rođenja svetog Ivana Krstitelja, uzora istinskog apostolata koji znači, zaboraviti sebe i brinuti za druge.

U tom duhu Ivanova veličina u poniznosti trebala bi biti i nama poticaj da u liku  Ivana Krstitelja, spoznamo vlastiti, kršćanski identitet i poslanje. Ivan je tako živio da je omogućio ovo veliko uspoređivanje sa samim Kristom, to jest, omogućio je da se iz njegova života Krista bolje i jasnije vidi.