Župni oglasi

Nedjelja 26. lipnja 2016.

ŽUPSKI OGLASI   27.  VI. – 3. VII. 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U srijedu je blagdan sv. Petar i Pavao. Večernja sv. misa u 1900 sati
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (27):      Za p. Anđu i Đuru Crnčević, n. Željko
                       Za p. Đuru Crnčević, n. Mara
                       Za p. Juru i Mariju Jazvić, n. ob. Mišetić
 
Utorak (28):        Za p. Danijela Jurkovića, n. i Karlu Prkačin, n. dario i Ana
                       Za p. Ivicu Galića, n. obitelj
                       Za p. Niku Pavlovića, n. Pero
 
Srijeda (29):        Za p. Marka Puljić
                       Za p. Ivana i Ivanu Marić, n. kći Ana Palameta
                       Za p. Marka Marić
 
                                     
Četvrtak (30):      Za p. Kristu Krešić, n. supruga Kata       
                       Za p.Anicu, n. Blaško Matuško
                       Za p Ivicu Čuljak, n. obitelj
                                     
Petak (1):            Za p. Don Vidu Puticu, n. Tihomir
                       Za p. Vinku, n. kći Draženka Batinović
                       Za p. Don Boška Obradovića, n. Tereza i Nikola Matić
 
Subota (2):          Za p. Željku Konjevod, n. Nikola
                       Za p. Matu, iliju i Željku, n. Mile Bogdan
                       Za. Stjepana Matića, n. Ivka Prkačin
                                     
Nedjelja (3): Žup cr.   u 900:         Za Zoru Masslać, n. Josip i Marija
                                                      Za p. Nikolu i Suzanu, n. Anica Perić
u 1100:        Z a    n a r o d
Nova cr. u 730:      Za p. Vidu i Ružu, n. kći Anđelka Jogunica
                              u 1900:         a p. Janju, Blaža i Joška, n. ob. Krmek i Marasović
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije misa.
                      
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
DAVOR ANTE KRNETIĆ, sin Brankov i Elizabete . r. Cerić
GABRIJELA GLAVINIĆ, kći Matina i Davorke r. Cvitanović