Župni oglasi

Nedjelja 19. lipnja 2016.

ŽUPSKI OGLASI   20. – 26. svibnja 2016.
 
              Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U petak je sv. Ivan Krstitelj. Večernja misa je u novoj crkvi u 1900 sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (20):      Za p-u Ivu Šegoj, n. ob. Buntić
                       Za p. Anicu Štader, n. ob. Buntić
                      Za p. iz ob. Katić, n. Ljilja Matuško
 
 Utorak (21):        Za p. Šćepu Leženić, n. Ante
                       Za p. Stjepana Bačić, n. Ruža Zovko
                       Za p. Maru Krmek, n. Ilija
             
Srijeda (22):        Za p. Mariju Hotić, n. sin Damir
                           Za p. Mariju Hotić, n. Inga Lendić
                           Za p. Niku Pavlović, n. kći Anka Bačić
             
Četvrtak (23):      Za p. Matu i Jerku Matuško, n. obitelj
                            Za p. iz ob. Matuško i Penavić, n. Jagoda
                           Za p. Anđu, Peru i ost. sv. pok., n. Boja Matić
                               
Petak (24):          Za p. Željka Krmek, n. obitelj
                       Za p. Ivana Glavaša, n. prijatelji
                       Za p. Stojana i Ivku Vuletić, n. Pero Batina
             
Subota (25):        Duži 900:    Ob. Stjepe Matuško za svoje pokojne
                           Crkva:        Za p. Pasku Bačića, n. Nedjeljka
                                         Za p. Maru i Iliju, n. Ivan Udženija
                                         Za p. Boška Bošković, n. Staza Njavro
             
Nedjelja (26):Župna cr. u 900: Za p. Jozu Bogdanovića, n. obitelj
                                     u 1100: Za p. Peru Opačka, n. supruga Ana
Nova cr.   u 730:    z a   n a r o d
                                u 1900: Za p. iz ob. Lovrić i Sentić, n. Marija i Pero
 

 Sakrament svete ženidbe po zakonima sv. Crkve žele sklopiti:

 MATEO MATIĆ, sin Jozepov i Snježane r. Nežić –   i
LUCIJA GLAMUZINA, kći Milina i Dunje r. Mišetić