Župni oglasi

Nedjelja 29. svibnja 2016.

ŽUPSKI OGLASI 20. V. – 5. VI. 2016.
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sv. misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sv. misa u 730 i večernja u 1900.
U utorak je blagdan Pohod Bl. D. Marijezavršetak svibanjske pobožnosti.
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
U petak je blagdan Presveto Srce Isusovo. Misa u Dužima u 1100 i večernja u župnoj crkvi.
U subotu je blagdan Bezgrješno Srce Marijino.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (30):       Za p. Lovru i Janju Raič, n. Nikša
                       Za p. Nikolu i Matiju Ljiljanić, n. Matijana Krstević
                       Za p. Vinka Bendera
 
Utorak (31):       Andrija i Anđelka Krešić
                           Za p. Boška, Ivku i Maju, n. djelatnici Jadran-prometa
                       Za p. Jozu Obradovića, n. kći Vera
             
Srijeda (1):        Za p. Antu Matuško, n. majka Draga
                           Za . Slavku i Lovru, n. ob. Trogrlić
                       Za p. Vladu Butigana, n. brat Slavko
                                     
Četvrtak (2):      Za p. Vitomira i Jelenu Mimica, n. obitelj
                           Za p. Ivana i Anicu Maslać, n. ob. Mimica        
                       Za p. Vinka Raiča, n. kći Ivana Glavinić
                                     
Petak (3)            Duži:         Za p. Nedjelja Batinović, Marica sa obitelji
                       Crkva:     Za p. Maru Stasjuk, n. obitelj
                                       Za p. Marka Marčinka, n. obitelj
                                       Za p. iz ob. Vuletić i Tomić, n. Ivanka
 
Subota (4):         Za p. Stojana Glavinić, n. Ruža
                          Za p. iz. ob. Glavinić, n. Ruža
                           Za p. Maru Glavinić, n. Sanja Mustapić
 
Nedjelja (5):      Župna cr.  u 900:   Za p. Peru i Anicu Džono, n. unuk Pero  
                                           u 1100:   Za pokojne
                         Nova cr.     u 730:    Z a   n a r o d
                                      u 1900: Za pokojnu Milu Šanje, n. Danica
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, ispovijed sat prije svetih misa.