Župni oglasi

Nedjelja 23. avibnja 2016

ŽUPSKI OGLASI 23. – 29. svibnja 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
 Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
U četvrtak je zapovjedna svetkovina Tijelovo. Pučka misa u župnoj crkvi u 900 i večerna s procesijom – ako vrijeme dozvoli – s blagoslovom grada u 1900 sati kod Križa.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (23):      Za p. iz ob. Šutalo i Matić, n. Lordana
                       Za p. Božicu Šutalo, n. obitelj
                       Nikola i Željka Koncul za svoje pokojne
 
Utorak (24):        Mara Bjelokosić za svoje pokojne
                            Za p. Janju Perić, n. kći Mirjana
                       Za p. Peru Jogunicu, p.p. “Kuzman”
 
Srijeda (25):        Za p. Ružu i Cviju, n. Nada Žulj
                           Za p-u Željku Konjevod, n. radne kolege
                       Za p. Zorku Konjevod, n. kći Mara Kristić
             
Četvrtak (26) kod Križa:        Za pokojne i obitelj, n. Mato Sentić
                                               Za p. Ružu Kalauz i ostale p. n. Ivica Kalauz
                                               Za p. Katu Papac, n. Olga Kalauz
                       Crkva:             Za p. Anu Pehar, n. unučad
                                               Z a   n a r o d     
                               
Petak (27):          Za p. Anđu i Peru, n. kći Boja Matić
                           Za p. Jozu i Zorana Nuić, n. Nada Pavlović
                       Za p. Matu Čamo,        1. n. obitelj, godišnjica
                                                            2. n. Štefa Raguž
 
Subota (28) Duži 900:    Za p. Matu Batinović, n. Anica
                    Crkva:       Za p. Ružu, Anu i Ružu, n. Ivica Konjevod
                                  Za p. Nikolu i Katu, n. Miro Bijelić
                                 Za p. Stjepana Bijelić, n. Miro
             
Nedjelja (29) župna cr:. u 900:     Za p. Ružu Konjevod, sin Luka
                                       u 1100:    Za p. Nikicu Noković, n. obitelj
                    Nova cr.     u 730:    Z a   n a r o d
                                u 1900:   Za p. Anđu i Vladu Šimić, n. Ankica Bogdanović